Οι δανειολήπτες πρέπει να διαβάσουν το άρθρο με προσοχή καθώς έχουν γίνει σοβαρές αλλαγές στο νόμο που αφορούν όχι μόνο σε όσους πρόκειται να ενταχθούν στο νόμο αλλα και σε όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση.

Το παρακάτω άρθρο της κυρίας Κορσάνου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος.

Σημαντικές αλλαγές στο νόμο Κατσέλη φέρνει ο νόμος 4336/2015 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή. Καθιερώνονται αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία αλλά και τις υπαγόμενες οφειλές προς ρύθμιση. Ας προσπαθήσουμε με απλά λόγια να αναπτύξουμε τις αλλαγές αυτές.

Η σημαντικότερη ενδεχομένως αλλαγή είναι η ένταξη στο νόμο και οφειλών προς εφορία, ΟΤΑ και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Προσοχή αυτό ισχύει εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς τραπεζικά ιδρύματα δηλαδή δεν είναι δυνατόν η αίτηση να περιλαμβάνει μόνο οφειλές σε εφορία η ασφαλιστικά ταμεία αν δεν υπάρχει και τουλάχιστον μία οφειλή προς τράπεζα ή ιδιώτη.

Προκειμένου να πάμε στο Δικαστήριο πρέπει να καταθέσουμε μία αίτηση στην οποία θα υπάρχει αναφορά των οφειλών μας και των πιστωτών μας, αναφορά της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του/της συζύγου του, των μεταβιβάσεων που έχει κάνει στα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά και λεπτομερές ιστορικό των οικονομικών του δεδομένων και της περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνταχθεί  από δικηγόρο και   πρέπει να είναι ορισμένη και πολύ καλά δομημένη γιατί η θετική  έκβαση της υπόθεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν.

Όταν συνταχτεί η αίτηση προσκομίζεται από το δικηγόρο του δανειολήπτη στο δικαστήριο μαζί με ολοκληρωμένο φάκελο που περιέχει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την περιουσία και τα εισοδήματα του αιτούντος και του/της συζύγου του, αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που δείχνουν τους πιστωτές και τις οφειλές τους , αλλά και υπεύθυνη δήλωση για την ειλικρίνεια και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει. Φυσικά πρέπει να προσκομιστούν και πολλά άλλα έγγραφα απαραίτητα στο δικαστή για να εκφέρει γνώμη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα πρέπει εκ νέου να προσκομιστούν  μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη του νόμου και στις εκκρεμείς αιτήσεις δηλαδή  και για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί. Η παράλειψη επικαιροποίησης του φακέλου μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση του καθήκοντος ειλικρινείας του οφειλέτη και να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

Η αίτηση μαζί με το φάκελο κατατίθεται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου που μέσα σε δύο μέρες οφείλει να ελέγξει αν όλα τα απαραίτητα ‘έγγραφα βρίσκονται στο φάκελο και μέσα σε 15 μέρες να καλέσει τον οφειλέτη να τα προσκομίσει αν δεν υπάρχουν. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά ο φάκελος η αίτηση τίθεται στο αρχείο. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή στη σύνταξη της αίτησης και τη συμπλήρωση του φακέλου αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας.

Μέσα σε έξι μήνες δίνεται δικάσιμος για την οριστική δίκη και μέσα σε δύο μήνες γίνεται η συζήτηση της προσωρινής  διαταγής. Στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ο δικαστής εφ όσον εκτιμήσει τα δεδομένα και κάνει δεκτή την προσωρινή διαταγή (να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να απορριφθεί η προσωρινή διαταγή)  ορίζει μηνιαίες καταβολές το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 40 ευρώ μηνιαίως. Προσοχή το ποσό αυτό πρέπει να καταβάλλεται από τον οφειλέτη διότι σε περίπτωση καθυστέρησης τριών δόσεων  μπορεί να γίνει ανάκληση της προσωρινής διαταγής. Σε όλο το διάστημα αυτό από την κατάθεση της αίτησης υπάρχει προστασία  της περιουσίας του οφειλέτη.

¨Όσον αφορά στην προστασία της κύριας οικίας που είναι και το βασικό αιτούμενο μαζί με τη διαγραφή των χρεών θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις προϋποθέσεις για την προστασία της.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τις οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ  ως προς τις οποίες οι οφειλέτες μπορεί να δουν και ολική διαγραφή  εφ όσον όμως δεν έχουν ακίνητη περιουσία, δεν έχουν εισόδημα και η κινητή τους περιουσία δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου καλό είναι να εξετάζεται ο ίδιος ο οφειλέτης που γνωρίζει και καλύτερα τα δεδομένα του. Ο δικαστής έχει  ενώπιον του την αίτηση, κάνει τις ερωτήσεις που κρίνει αναγκαίες στον οφειλέτη ο οποίος δέχεται ερωτήσεις από το δικαστή, το δικηγόρο του, αλλά και τους δικηγόρους των πιστωτών του. Η απόφαση που εκδίδεται αν είναι θετική ορίζει δόσεις που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης και να μην παραλείπει την καταβολή τους για τρεις συνεχόμενους μήνες αλλιώς κινδυνεύει να κηρυχτεί έκπτωτος από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Αν η απόφαση είναι αρνητική μπορεί να ασκήσει έφεση. Σε κάθε περίπτωση αν ο οφειλέτης δεν είναι  ικανοποιημένος από την απόφαση του ειρηνοδικείου έχει νομικούς τρόπους για περαιτέρω ενέργειες.

Άλλο σημαντικό στοιχείο που εισάγεται με το  νέο νόμο είναι ότι εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου μπορεί ο δανειολήπτης να επαναπροσδιορίσει την  υπόθεσή του που έχει προσδιοριστεί σε διάστημα πέραν της τριετίας, αλλιώς επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως οι  υποθέσεις και οφείλει να ενημερωθεί από το Ειρηνοδικείο για τη νέα δικάσιμο. Η διάταξη αυτή είναι η σημαντικότερη ίσως καθώς με αυτήν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των εξαιρετικά μακρινών δικασίμων που σε ορισμένα Ειρηνοδικεία δίδονται έως τώρα (να σημειωθεί ότι υπάρχει Ειρηνοδικείο που δίδει δικάσιμο το έτος 2031)

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία απαλλαγής από τα χρέη δεν είναι απλή ή εύκολη. Είναι μια νομική διαδικασία που απαιτεί πολύ καλή νομική προετοιμασία, σωστή  και ορισμένη σύνταξη της αίτησης, ενδελεχή συμπλήρωση του φακέλου, αλλά και παρακολούθηση της υπόθεσης και επικαιροποιήση του φακέλου όπως τώρα απαιτείται.

Scroll to Top