Οι Τράπεζες καταχρηστικά φερόμενες σε πολλές περιπτώσεις παρόλη την προσπάθεια συμβιβασμού ακόμα και κατόπιν της αποστολής της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού προχωρούν στην κοινοποίηση διαταγής πληρωμής.

Η διαταγή πληρωμής είναι ένας εκτελεστός τίτλος δυνάμει του οποίου μπορεί να εξακολουθήσει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Πρακτικά και πολύ απλά για να την αναγνωρίσετε: Είναι ένα έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και γράφει πάνω-πάνω «ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ».

Στην περίπτωση αυτή που φτάσει στα χέρια σας ένα τέτοιο έγγραφο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αδρανήσετε αλλά ΑΜΕΣΑ να προχωρήσετε σε κατάθεση ανακοπής προκειμένου να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής.

Scroll to Top