Σε πολλές περιπτώσεις οι Τράπεζες κατόπιν συνεχών ενοχλήσεων καλούν τους οφειλέτες να προσέλθουν σε ένα υποκατάστημα προκειμένου να προτείνουν μια «συμφέρουσα» ρύθμιση για το δανειολήπτη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για επιμηκύνσεις του χρέους με κατά πολύ λίγο μικρότερη δόση, αλλά εν τελει με τη γιγάντωση του τελικού οφειλόμενου ποσού.  Σε πολλές περιπτώσεις ζητούν και προσημείωση ενός ακινήτου για να προχωρήσουν σε ρύθμιση .
Οι οφειλέτες δεν πρέπει να δέχονται τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Καλό είναι να ενημερωθούν σωστά και να ερευνήσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στο νόμο «Κατσέλη» που είναι η μοναδική διέξοδος για τη μείωση και τη διαγραφή  οφειλών. Μόνο στην περίπτωση που δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο να καταφεύγουν σε διακανονισμό με τις Τράπεζες
Scroll to Top