1. Είμαι εγγυητής σε δάνειο άλλου προσώπου κινδυνεύει και η δική μου περιουσία τι πρέπει να κάνω;
Ναι ο εγγυητής ευθύνεται και με τη δική του περιουσία γα τις οφειλές που έχει ο πρωτοφειλέτης. Δηλαδή αν δεν πληρώνει ο πρωτοφειλέτης η Τράπεζα μπορεί να στραφεί εναντίον της περιουσίας του εγγυητή. Ο εγγυητής λοιπόν μπορεί ή να κάνει ρύθμιση με την Τράπεζα, ή να κάνει αίτηση προς το Ειρηνοδικείο ξεχωριστή πάντα αίτηση από αυτή που ενδεχομένως θα κάνει ο πρωτοφειλέτης

2.  Χρωστάω σε Τράπεζες, μπορεί η Τράπεζα να μου πάρει την κύρια οικία μου;
Για χρέη έως 200.000 ευρώ η Τράπεζα δεν μπορεί να εκκινήσει διαδικασία πλειστηριασμού. Όμως μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής και αν δεν αμυνθεί σωστά και εμπρόθεσμα ο δανειολήπτης (με ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής  μέσα σε 15 ημέρες), μπορεί να επιβάλει κατάσχεση στο ακίνητο, αλλά όμως ο πλειστηριασμός αναγκαστικά θα ανασταλεί
3. Αν χρωστάω στην εφορία τι γίνεται;
Προσοχή για χρέη στην εφορία δεν ισχύει η αναστολή των πλειστηριασμών. Άρα άμεσα η Δ.Ο.Υ μπορεί να βεβαιώσει την οφειλή, να επιβάλει κατάσχεση και  να βγάλει σε πλειστηριασμό ακίνητο του οφειλέτη. Άρα όταν χρωστάμε στην εφορία πάμε αμέσως για ρύθμιση
4. Χρωστάω τα κοινόχρηστα μπορεί να χάσω το σπίτι  μου για αυτό το λόγο;
Ναι. Οι πλειστηριασμοί δεν αναστέλλονται αν κάποιος χρωστάει σε ιδιώτη. Άρα αν δεν πληρώνω τα κοινόχρηστα δημιουργώ χρέος προς ένα φυσικό πρόσωπο δηλαδή σε αυτόν που τα πλήρωσε και του τα χρωστάω κι αυτός μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τα χρήματά του και αν ακολουθηθούν οι διαδικασίες
5.  Μπορεί η εφορία ή η Τράπεζα  να κάνουν  κατάσχεση στο μισθό μου, ή σε άλλους λογαριασμούς μου;
Κατά γενική αρχή ο μισθός και η σύνταξη είναι ακατάσχετα. Όμως κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ακατάσχετο είναι το ποσό των 1.000 ευρώ και από εκεί και πέρα ξεκινά η κατάσχεση και μάλιστα για το ¼ του επιπλέον ποσού. Δηλαδή αν έχω μισθό 2.000 ευρώ και χρωστώ στην εφορία, τα 1.000 ευρώ είναι ακατάσχετα και μόνο τα 250 ευρώ μπορούν να κατασχεθούν, δηλαδή το ¼ των υπόλοιπων 1.000 ευρώ.
Για καταθετικούς λογαριασμούς και όσον αφορά οφειλές σε Τράπεζες ο νόμος 4161/2013 έθεσε το ακατάσχετο για λογαριασμό έως 1.500 ευρώ και έως 2.000 ευρώ για κοινούς λογαριασμούς.
6. Με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο προστατεύεται η περιουσία μου;
Πλέον μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4161/2013 με την κατάθεση και μόνο της αίτησης στο Ειρηνοδικείο προστατεύεται αυτόματα η περιουσία του δανειολήπτη. Βέβαια ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει στο διάστημα έως την έκδοση της προσωρινής διαταγής το ποσό του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
7. Τι θα πρέπει να πληρώνω στην Τράπεζα μέχρι να βγει η απόφαση του Ειρηνοδικείου; 
Έως την έκδοση της απόφασης από το Ειρηνοδικείο πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλλει το ποσό που έχει ορίσει ο δικαστής με την προσωρινή διαταγή
8. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μπορώ να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο;
Τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως λογιστές, δικηγόροι, γιατροί μπορούν να κάνουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ακόμα μπορούν και οι μικροέμποροι δηλαδή έμποροι που ασκούν τη δραστηριότητά τους κι έχουν κέρδος μόνο ως απόρροια της σωματικής τους καταπόνησης., π.χ υδραυλικός, ηλεκτρολόγος
9. Τι ακριβώς είναι η προσωρινή διαταγή; τι κερδίζω με αυτήν;
Με την κατάθεση τη αίτησης στο Ειρηνοδικείο δίνεται μία δικάσιμος για την δίκη που συνήθως είναι πολύ μακρινή μπορεί και 5 ή 10 έτη μετά. Δίνεται όμως και δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, που γίνεται περίπου μετά από 2 μήνες, στην πράξη γίνεται αργότερα. Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ακούγονται και τα δύο μέρη ενώπιον του Ειρηνοδίκη και εφ όσον ο δικαστή κρίνει ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση και η περιουσία του  δανειολήπτη κινδυνεύει επιβάλλει την προστασία της περιουσίας του , αλλά ορίζει και το ποσό (συνήθως πολύ χαμηλό) που θα πρέπει να καταβάλλει ο δανειολήπτης έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην πράξη οι περισσότερες από τις προσωρινές διαταγές εφ όσον πρόκειται για υποθέσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις γίνονται δεκτές
Scroll to Top