Μετά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο παύουν όλα τα κατασταλτικά μέτρα από την πλευρά των Τραπεζών. Με απλά λόγια δεν κινδυνεύει πλέον το σπίτι σας .Όμως έχετε υποχρέωση να καταθέτετε το 10% όπως αυτό αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση οφειλών που έχετε λάβει από την κάθε Τράπεζα.

Παρ’ όλα αυτά οι Τράπεζες μπορεί να συνεχίσουν να σας ενοχλούν με τηλεφωνήματα ή μέσω αποστολής εγγράφων (εξώδικα κλπ). Αυτά δεν θα σας φοβίζουν. Θα απαντάτε ότι καταθέσατε την αίτηση, θα τους λέτε την ημερομηνία εκδίκασης και αν σας ζητήσουν αντίγραφο, μπορείτε να στείλετε την αίτηση μέσω φαξ.

Το επόμενο βήμα είναι η εκδίκαση της προσωρινής διαταγής.

Μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ο δικαστής θα εκδώσει τις δόσεις που πρέπει να καταβάλλετε και εφόσον γίνει δεκτή η προσωρινή είναι απολύτως προστατευμένη η κύρια κατοικία σας και ενδεχομένως και η υπόλοιπη περιουσία σας. Μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής καλό είναι να πάρετε και εσείς ένα αντίγραφο της απόφασης του Δικαστή.

Scroll to Top