1 Τι συμφέρει τελικά νόμος κατσέλη ή ρύθμιση όταν έχω δάνεια ;

Παλαιότερα ο νόμος κατσέλη είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Σήμερα όμως οι Τράπεζα κάνουν πολύ δελεαστικές ρυθμίσεις

 

2 Πείτε παραδείγματα καλών ρυθμίσεων

καταναλωτικό δάνειο ύψους 29.500.: με καταβολή 3.500 ευρώ ξεχρεώνεις . Καταναλωτικό δάνειο ύψους 26.000 ευρώ : με καταβολή 8.000 ευρώ ξεχρεώνεις. Καταναλωτικό δάνειο ύψους 850 ευρώ : με καταβολή 100 ευρώ ξεχρεώνεις.

 

 

3 Πώς μπορω να πετύχω κι εγώ τέτοια ρύθμιση ;

Με μια πρόταση εξωδικαστικης επίλυσης διαφοράς στην Τράπεζα

 

4 Πρέπει να έχω κάποιες προϋποθέσεις ;

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι για οφειλέτες χωρίς περιουσία και για δάνεια που σκοπεύουν οι Τράπεζες να πουλήσουν

 

5 Ο νόμος Κατσέλη υπάρχει ακόμα ;

Ναι και βγαίνουν αποφάσεις υψηλών διαγραφών αλλά πιο δύσκολα. Απορρίπτονται πολλές αιτήσεις λόγω δόλου

 

6 Αν μου απορριφθεί η αίτηση στο δικαστήριο τι να κάνω ;

Έφεση ή ρύθμιση με την Τράπεζα.

Scroll to Top