Συνηθισμένο πλέον φαινόμενο αποτελεί η απόρριψη των αιτήσεων στο Ειρηνοδικείο προς μεγάλη απογοήτευση των δανειοληπτών. Οι περισσότερες απορρίψεις γίνονται με το αιτιολογικό του δόλου δηλαδή της δόλιας ανάληψης των δανείων κάτι που δεν καταλαβαίνουν και δεν αποδέχονται οι δανειολήπτες και πολλές φορές τους απογοητεύει ή και τους θυμώνει κυρίως διότι είχαν διαφορετικές προσδοκίες ως προς την εξέλιξη της υπόθεσής τους

Τι μπορεί λοιπόν κανείς να κάνει αν απορριφθεί η αίτησή του.

1. Έφεση

Η έφεση κατατίθεται στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο και με αυτήν ο δανειολήπτης προσπαθεί να αντικρούσει τους λόγους για τους οποίους ο Ειρηνοδίκης απέρριψε την αίτησή του. Δεν είναι μια απλή διαδικασία ή μια απλή συνέχεια του πρώτου δικαστηρίου όπως πολλοί πιστεύουν. Προσοχή με την κατάθεση της αίτησης δεν προστατεύεται αυτομάτως η κύρια κατοικία και απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστής αίτησης αναστολής για να υπάρξει προσωρινή προστασία έως την εκδίκαση της έφεσης.

2. Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι μια συναινετική απόρρητη διαδικασία που γίνεται με τη βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολάβηση εκπαιδευμένου και εγγεγραμμένου στο σχετικό κατάλογο που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρέπει να δεχτεί το αίτημα διαμεσολάβησης η Τράπεζα και να  επεξεργαστεί τα αίτημα και να αποδεχτεί τη διαδικασία. Εφ όσον γίνει αυτό ορίζεται ημερομηνία διαμεσολάβησης όπου παρίστανται  οι δανειολήπτες που έχουν υπογράψει τη δανειακή σύμβαση υποχρεωτικά με το δικηγόρο τους, από την άλλη οι εκπρόσωποι της Τράπεζας με το δικηγόρο τους και ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής ο οποίος διαμεσολαβεί και βοηθά τα μέρη να διαπραγματευτούν σε κλίμα πολιτισμού και ευγένειας χωρίς προστριβές και κατηγορίες .

Έως τώρα υπάρχει μία Τράπεζα που έχει συστήσει τμήμα διαμεσολάβησης και διενεργεί τακτικές διαμεσολαβήσεις. Το γραφείο μας πρωτοστατεί και  έχει συμμετάσχει σε πολλές τραπεζικές διαμεσολαβήσεις με αποτελέσματα επιτυχή όπως χαμηλές μηνιαίες δόσεις ακόμα και μερική διαγραφή του δανείου. Τις επιτυχείς διαμεσολαβήσεις μας μπορείτε να δείτε και στην αρχική σελίδα του site. Προσοχή ! δεν είναι σίγουρο το θετικό αποτέλεσμα καθώς μπορεί η διαμεσολάβηση να αποβεί άκαρπη αν τα μέρη τελικά δεν συμφωνήσουν. Η διαδικασία γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με κοινές και χωριστές συναντήσεις και διαρκεί όλη την ημέρα συνήθως

3. Ρύθμιση-Διαπραγμάτευση με την Τράπεζα

Ο δανειολήπτης με τη βοήθεια δικηγόρου ή και μόνος του μπορεί να διαπραγματευτεί κατευθείαν με την Τράπεζα τη ρύθμιση του δανείου του. Δεν είναι εύκολο καθώς η Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση καθώς ουσιαστικά χρωστάς χρήματα αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις. Τον τελευταίο καιρό οι ρυθμίσεις είναι πιο ευνοϊκές για το δανειολήπτη με διαγραφή μεγάλου μέρους των δανείων αλλά και πάλι δεν υπάρχει κανόνας η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Στην πραγματικότητα μετά το νόμο Κατσέλη  τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τους δανειολήπτες αφού ουσιαστικά εξαρτώνται από την απόφαση της Τράπεζας αυτή είναι η αλήθεια.

 

Scroll to Top