1. Μπορώ να ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό χρέη της παλιάς μου επιχείρησης που έκλεισε;
Όχι μόνο για ενεργείς επιχειρήσεις ισχύει η ρύθμιση

2. Έχω οφειλές σε τράπεζα και εφορία που έχουν δημιουργηθεί το 2017 μπορώ να τις ρυθμίσω ;
Όχι η ρύθμιση είναι για χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2016

3. Πρέπει να είμαι συνεπής στην καταβολή των τρέχουσων οφειλών μου προς την εφορία και τα ταμεία ;
Ναι αλλιώς μπορεί να επηρεαστεί η ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού

4. Αν έχω μόνο έναν πιστωτή τότε τι γίνεται;
Γίνεται διμερής διαπραγμάτευση χωρίς μεσολάβηση συντονιστή

5. Έχω μια επιχείρηση που παρουσιάζει ζημίες τα τελευταία 5 έτη μπορώ να ρυθμίσω ;
Όχι πρέπει να υπάρχει κέρδος προ φόρων σε μία από τις τρείς τελευταίες χρήσεις

6. Έχω ομόρρυθμη εταιρεία, αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ με το συνεταίρο μου μπορώ να κάνω μόνος μου την αίτηση ;
Όχι πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι εταίροι να κάνουν τη ρύθμιση

7. Αν πετύχω συμφωνία με τους πιστωτές μου αλλά δεν μπορέσω να πληρώσω έναν πιστωτή τι γίνεται ;
Ο πιστωτής αυτός μπορεί να ζητήσει να ακυρωθεί η ρύθμιση

Scroll to Top