Ο  εξωδικαστικός συμβιβασμός χρεών εμπόρων και επιχειρήσεων  αφορά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εμπόρους και εταιρείες που έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν οφειλές προς κάποιο Τράπεζα από δάνειο ή και οφειλές σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, έως το τέλος του 2017.

Σημαντικό είναι ότι η εταιρεία που θέλει να προσφύγει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν πρέπει να έχει λυθεί αλλά να είναι ενεργή φορολογικά , ενώ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση αυτή οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31.12.2017. Επίσης για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια χρήση από τις τρείς τελευταίες με θετικό αποτέλεσμα προ φόρων.

Ως προς τη διαδικασία, κάθε οφειλέτης που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31.12.2019 καθώς πήρε παράταση η προθεσμία υποβολής της αίτησης.  Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει : πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών της κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης, κατάλογο όλων των πιστωτών με τα πλήρη στοιχεία τους και την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου θα αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει μηνιαίως

Στην πραγματικότητα η πρακτική διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι καθόλου απλή. Χρειάζονται πληθώρα εγγράφων σε ηλεκτρονική πάντα μορφή και φυσικά ένα πολύ καλό business plan που να πείσει τους πιστωτές της επιχείρησης ότι η επιχείρηση  είναι βιώσιμη και με τη βοήθεια του συμβιβασμού θα προοδεύσει στο μέλλον. Όλα τα αρχεία πρέπει να επισυναφθούν σωστά στην πλατφόρμα και να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις για τους συνοφειλέτες. Επίσης υποχρεωτικά πρέπει να δηλωθούν όλες οι οφειλές της επιχείρησης και να μην παραληφθεί καμία αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται. Με την τροποποίηση του νόμου μπορεί να παραλειφθεί κάποια οφειλή εφ όσον θεωρηθεί ότι δεν είναι επιχειρηματική και δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι αιτήσεις που είχαν έως τώρα υποβληθεί οριστικά επανυποβλήθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2017.  Αυτή είναι και η αιτία που απορρίπτονται πολλές αιτήσεις και δεν προχωρούν διότι γίνονται αυτά τα λάθη που ακούγονται μικρά είναι όμως ικανα να στοιχίσουν πολύ στον οφειλέτη. Εν τούτοις ο συντονιστής που είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής όταν κληρωθεί και αναλάβει την αίτηση τις περισσότερες φορές βοηθά στη σωστή διαμόρφωση της αίτησης αν για παράδειγμα λείπει κάποιο έγγραφο

Τέλος, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι από τη στιγμή που θα ελέγξει ο συντονιστής την αίτηση και βρει τα αρχεία σωστά δίνεται το πράσινο φως για την προστασία του οφειλέτη από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικές διώξεις για χρέη στην εφορία

Καλώς ή κακώς ιδίως για επιχειρήσεις που έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές όπως για παράδειγμα οφειλές εκατομμυρίων ευρώ ο νόμος αυτός είναι η μοναδική διέξοδος που δίνεται προς το παρόν από την ελληνική έννομη τάξη.

Ιδίως για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές μόνο σε Εφορία και ΚΕΑΟ και όχι σε Τράπεζες είναι εξαιρετικά πιθανή η επίτευξη αποτελέσματος και είναι η μοναδική λύση για να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους να απεμπλακούν από ποινικές ευθύνες και να λειτουργήσουν ως βιώσιμες.

Scroll to Top