Μετά την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη πλέον μπορεί να γίνει διαγραφή και διευθέτηση  βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία αλλά και οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική διευκόλυνση των οφειλετών καθώς ένας πολίτης που βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική θέση δεν έχει μόνο οφειλές σε Τράπεζες αλλά τις περισσότερες φορές δυσκολεύεται να αποπληρώσει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Σύμφωνα  με τις αλλαγές του νόμου έχουν υποδειχθεί και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο δανειολήπτης στο φάκελο που θα παρουσιάσει στο δικαστήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υπάρχουν και να προστεθούν ενδεχομένως και στους φακέλους των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί παλαιότερα και δεν έχουν ακόμα συζητηθεί.

Scroll to Top