Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι πολίτες που έχουν χρέη στην εφορία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλές προς την εφορία, δεν μπορούν να ρυθμιστούν από το Ειρηνοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, ο οποίος σαφώς τις εξαιρεί.
Για χρέη πάνω από 300 ευρώ προς την εφορία, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με την κοινοποίηση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
Στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στον οφειλέτη μία τέτοια έκθεση, πρέπει άμεσα να αμυνθεί νομικά, προστρέχοντας σε έναν δικηγόρο, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, διότι οι πλειστηριασμοί για χρέη προς την εφορία δεν έχουν ανασταλεί.

Scroll to Top