Τι πρέπει να κάνω αν γίνει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων στην επιχείρηση μου

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή 1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί…

Διαβάστε
Τι είναι ο DPO

Τι είναι ο DPO

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις…

Διαβάστε
Scroll to Top