Καθώς η Άννα Κορσάνου διενεργεί τακτικές διαμεσολαβήσεις καλούνται διαμεσολαβητές ή  δικηγόροι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στη διεξαγωγή μιας διαμεσολάβησης να προσέλθουν ως παρατηρητές στις διαμεσολαβήσεις
Αν θέλετε να παρασταθείτε ως παρατηρητές μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.


    Συμφωνώ τα στοιχεία μου να αποθηκευτούν.

    Scroll to Top