Ακόμα ένας δανειολήπτης, ο οποίος αναζήτησε προστασία στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, πέτυχε τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής στην υπόθεσή του. Μετά την επιτυχή του εκπροσώπηση κατέστη δυνατό να προστατέψει το σύνολο της περιουσίας του και να ρυθμίσει την οφειλή του έως την έκδοση οριστικής απόφασης, με την καταβολή του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη δόση που θα μπορούσε να δίνει, δηλαδή στο 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεών του.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης είναι συνταξιούχος του Δημοσίου και το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει μηνιαίως ανέρχεται στα 1.050 ευρώ, εισόδημα το οποίο έχει συρρικνωθεί εξαιτίας των περικοπών σε συντάξεις που έχουν επιβληθεί κατά την τελευταία εξαετία, μαζί με την περικοπή των δώρων που προσετίθεντο στον οικονομικό προϋπολογισμό. Παράλληλα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιούσε παρακράτηση σημαντικού ποσού από τη σύνταξή του και έτσι ελάμβανε το καθαρό ποσό των 780 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγός του είναι επίσης συνταξιούχος του ΙΚΑ, με ελάχιστη σύνταξη ποσού 410 ευρώ μηνιαίως, ενώ παλαιότερα εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και λάμβανε μισθό ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως. Έχουν δε αποκτήσει δύο τέκνα, τα οποία σπουδάζουν εκτός Αθηνών.

Κατά το χρόνο που ελήφθησαν τα δάνεια, καθώς αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας οι γονείς της συζύγου του οφειλέτη και χρειάστηκαν την άμεση κάλυψη αναγκών με μετρητά, ο τελευταίος εργαζόταν και ελάμβανε μισθό ύψους 2.000 ευρώ, όπως και η σύζυγός του η οποία ελάμβανε μισθό ύψους 1.500 ευρώ. Με τη μείωση του οικογενειακού τους εισοδήματος περίπου στο μισό, δεν ήταν πλέον σε θέση να αντεπεξέλθουν και με επιτυχή δικηγορική εκπροσώπηση από το γραφείο μας, το Δικαστήριο όρισε την ελάχιστη καταβολή των 300 ευρώ με την οποία ο εν λόγω δανειολήπτης θα προστατεύει την περιουσία του έως την έκδοση οριστικής απόφασης, ενώ παράλληλα δεν θα παρακρατείται κανένα ποσό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξή του.

Scroll to Top