Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι 62 ετών και συνταξιούχος του Δημοσίου από το 2011. Η σύνταξη που λαμβάνει επί του παρόντος είναι 760 ευρώ, καθώς γίνεται και παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 230 ευρώ μηνιαίως λόγω ενός στεγαστικού δανείου που είχε αναλάβει όταν ακόμα εργαζόταν.  Από την εργασία της κατά τη στιγμή που ανέλαβε τη δανειακή της υποχρέωση αποκόμιζε κάποτε 1.400 ευρώ μηνιαίως, ενώ τώρα το εισόδημά της έχει μειωθεί κατά το ήμισυ. Στο διαμέρισμα που απέκτησε με το δάνειο αυτό κατοικεί η μεγαλύτερη κόρη της, την οποία προσπαθεί να συνδράμει όσο μπορεί καθώς βρίσκεται στην ηλικία των 39 ετών και είναι άνεργη. Η ίδια μένει στο ενοίκιο για το οποίο δίνει το ποσό των 200 ευρώ το μήνα. Σημειωτέον ότι είναι διαζευγμένη και ο σύζυγός της παρότι είχε μεγάλα εισοδήματα δεν συνδράμει καθόλου στην ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και πετύχαμε τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής. Το δικαστήριο διέταξε να αρθεί η παρακράτηση του ποσού των 230 ευρώ από τη σύνταξη της αιτούσας και να καταβάλλονται συνολικά 200 ευρώ για όλες τις οφειλές της, προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς της.

Scroll to Top