Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κατά το παρόν χρονικό διάστημα έχει εξεύρει εργασία, υπογράφουσα σύμβαση ορισμένου χρόνου, για διάστημα 5 μηνών. Ο μηνιαίος μιθός που λαμβάνει εκ της εργασίας της ανέρχεται στο ποσό των 1.300 ευρώ καθαρά. Κατά το παρελθόν, ακόμα και όταν ανέλαβε την οφειλή της ήταν άνεργη, δεδομένου ότι ήταν μικρής ηλικίας (19 ετών) και δεν είχε κανένα εισόδημα, καθώς ήταν φοιτήτρια. Η τράπεζα λειτούργησε δηλαδή με ανευθυνότητα και επιπόλαια, χορηγώντας της ένα αρκετά σημαντικό ποσό ως στεγαστικό δάνειο, με την υπογραφή των γονέων της ως εγγυητών στο εν λόγω δάνειο. Πράγματι, οι γονείς της είχαν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα κατά τη στιγμή ανάληψης του δανείου, το οποίο όμως αιφνιδίως καταποντίστηκε. Έτσι, η εν λόγω δανειολήπτρια, η οποία στηριζόταν στην οικονομική δυνατότητα των γονέων της προκειμένου να είναι συνεπής στη δανειακή της υποχρέωση, βρέθηκε έκθετη, μη μπορώντας να καταβάλει την οφειλόμενη δόση.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει η οφειλέτης το ποσό των 200 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της. Είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι ο Ειρηνοδίκης όρισε νέα ημερομηνία για να συζητηθεί εκ νέου η προσωρινή διαταγή, καθώς έλαβε υπόψιν του το ότι η εν λόγω δανειολήπτρια εργάζεται με καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου, και σύντομα δεν θα έχει εισόδημα, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η υπόθεσή της και να οριστούν πολύ χαμηλότερες καταβολές.

Scroll to Top