Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για ένα ζευγάρι οφειλετών, οι οποίοι χρειάστηκε να καταφύγουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 3869/2010. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης είναι άνεργος από το έτος 2013, και δεν προσπορίζεται κανένα απολύτως εισόδημα, ενώ η σύζυγός του, επίσης οφειλέτιδα, είναι δασκάλα και λαμβάνει μισθό, ο οποίος ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 970 ευρώ. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών τους, ο αιτών ήταν ιδιοκτήτης κατά 50% ενός ταξί, επάγγελμα από το οποίο προσποριζόταν σημαντικότατα έσοδα. Επίσης, οι δύο οφειλέτες είναι γονείς ανήλικων τέκνων ηλικίας 5,5 και 4 ετών αντίστοιχα και το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας προέρχεται από το μισθό της αιτούσας. Είναι, λοιπόν σαφές, ότι τα έξοδα τους είναι ιδιαίτερα αυξημένα και δεν υπάρχει δυνατότητα μη ικανοποίησής τους. Έτσι, οι οφειλέτες με το απομειωμένο εισόδημά τους και τα υπέρμετρα έξοδα που αντιμετωπίζουν, δεν μπορούσαν να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλουν οι οφειλέτες το ποσό των 40 ευρώ για τον καθένα, προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία τους.

Scroll to Top