ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΟΡΣΑΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του δανειολήπτη με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δανειολήπτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δίχως να εργάζεται, καθώς βρίσκεται στη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Όταν ανέλαβε τη δανειακή του υποχρέωση, ήταν σε μικρή ηλικία και δεν είχε κανένα εισόδημα. Η τράπεζα λειτούργησε δηλαδή με ανευθυνότητα και επιπόλαια, χορηγώντας του ένα αρκετά σημαντικό ποσό ως στεγαστικό δάνειο, με την υπογραφή του πατέρα του ως εγγυητή στο εν λόγω δάνειο. Πράγματι, ο πατέρας του είχε ένα πολύ μεγάλο εισόδημα κατά τη στιγμή ανάληψης του δανείου, το οποίο όμως αιφνιδίως καταποντίστηκε, καθώς μειώθηκε κατά ποσοστό σχεδόν 70%. Έτσι, ο εν λόγω δανειολήπτης, ο οποίος στηριζόταν στην οικονομική δυνατότητα του πατέρα προκειμένου να είναι συνεπής στη δανειακή του υποχρέωση, βρέθηκε έκθετος, μη μπορώντας να καταβάλει την οφειλόμενη δόση. Παράλληλα, και εξαπατήθηκε επίσης από οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι μη γνωρίζοντας το αντικείμενο, του απέσπασαν σημαντικά ποσά και κατέθεσαν μία ελλειπή αίτηση στο Δικαστήριο, η οποία δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας.
Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε νέο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή, ενώ ορίστηκε να καταβάλει ο οφειλέτης μόλις το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς του.

Scroll to Top