ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση δανειοληπτών, οι οποίοι αναζήτησαν προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη, καθώς μετά τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής τους, δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία ένταξης των οφειλετών στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, στάδιο ιδιαίτερης βαρύτητας για τη μετέπειτα εξέλιξη της υποθέσεως, αποτελεί η επιτυχής έκβαση και τελικώς η χορήγηση της προσωρινής διαταγής. Η επιτυχία στο εν λόγω στάδιο συνιστά ένδειξη ότι πιθανολογείται θετική απόφαση του Δικαστηρίου και στο στάδιο οριστικής εκδίκασης της υποθέσεως.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω περίπτωση, επρόκειτο για δύο οφειλέτες, με σχέση μητέρας και γιού, οι οποίοι κατέστησαν οφειλέτες όταν ο σύζυγος της πρώτης και πατέρας του δεύτερου απεβίωσε, καθώς λόγω της κληρονομικής διαδοχής επήλθε σε αυτούς η δανειακή υποχρέωση που είχε αναλάβει ο εκλιπών και αφορούσε στεγαστικό δάνειο. Η πρώτη από τους οφειλέτες είναι συνταξιούχος του Δημοσίου και λαμβάνει σύνταξη 730 ευρώ, ενώ παλαιότερα εργαζόταν με ως νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο και ελάμβανε μισθό ύψους 1.270 ευρώ μηνιαίως. Σε ό,τι αφορά το γιο της και δεύτερο οφειλέτη, εξαναγκάστηκε λόγω της επικρατούσας οικονομικής δυσπραγίας να αναζητήσει εργασία στην Κύπρο, όπου και είχε μετακομίσει μέχρι πρότινος, λαμβάνοντας μισθό 860 ευρώ, επέκειτο ωστόσο καταγγελία της σύμβασης εργασίας του και επιστροφή του στην Ελλάδα, σε καθεστώς ανεργίας. Είναι λοιπόν, αισθητή η δραματική μείωση των εισοδημάτων, ενώ είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι όταν ανελήφθη η εν λόγω δανειακή υποχρέωση από τον εκλιπόντα, εκείνος ήταν ιατρός και αποκόμιζε σημαντικότατα μηνιαία εισοδήματα.

Η υπόθεσή τους κρίθηκε σε αρχικό στάδιο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και μετά το επιτυχή χειρισμό από το γραφείο της Άννας Κορσάνου, οι δανειολήπτες μπόρεσαν να δικαιωθούν και να κερδίσουν την προσωρινή διαταγή. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι επιτύχαμε την προστασία της περιουσίας τους, και ορίστηκε να καταβάλουν 200 ευρώ μηνιαίως η πρώτη και 150 ευρώ μηνιαίως ο δεύτερος, δηλαδή ποσά χαμηλότερα από το ελάχιστο ποσό του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, που ορίζει συνήθως το Δικαστήριο,  και το οποίο για τους εν λόγω δανειολήπτες ανερχόταν στα 270 ευρώ.

Scroll to Top