Με την κατάθεση της αίτησης του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο δύνεται η δυνατότητα από το νόμο να ζητηθεί από το δικαστή και προσωρινή διαταγή με την οποία να προστατεύεται ο οφειλέτης από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών-Τραπεζων έως την συζήτηση της αίτησης.

Καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να αυξάνονται ολοένα οι αιτήσεις για υπαγωγή υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο νόμο 3869/2010, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ένας δανειολήπτης να πάρει ημερομηνία δικασίμου ακόμα και μετά από περισσότερο από ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης.

Παράδειγμα είναι υπόθεση που χειρίζεται η δικηγόρος Άννα Κορσάνου. Κατατέθηκε αίτηση του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 πρόσφατα στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου και δόθηκε ημερομηνία για εκδίκαση της αίτησης τον Ιανουάριο του 2013. Καθώς η αιτούσα διέθετε ακίνητη περιουσία έκρινα σκόπιμο να ζητήσω προσωρινή διαταγή από τον Ειρηνοδίκη

Η διαδικασία είχε ως εξής: Κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο και με την ίδια πράξη δόθηκε ημερομηνία δικασίμου της αίτησης, αλλά και ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής, με κοινοποίηση προ 24 ωρών. Δηλαδή με απλά λόγια. Κατέθεσα την αίτηση, δόθηκε δικάσιμος Ιανουάριο του 2013 και ταυτόχρονα δόθηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής μετά από περίπου μια εβδομάδα. Δεν χρειάστηκαν διπλές κοινοποιήσεις, αλλά μόνο μια κοινοποίηση και με τις δυο ημερομηνίες

Την ημέρα της συζήτησης της προσωρινής διαταγής προσήλθα ως πληρεξούσια της αιτούσας, ενώ από την πλευρά των αντιδίκων ,ενώ είχε κοινοποιηθεί η αίτηση, ήλθαν οι τρεις τράπεζες από τις συνολικά επτά πιστώτριες . Η Ειρηνοδίκης αφού εξέτασε τα δεδομένα και αφού ζήτησε νέα μισθοδοσία που να αποδεικνύει τη μείωση του εισοδήματος της αιτούσας έδωσε την προσωρινή διαταγή παρ όλες τις αντιρρήσεις των δικηγόρων των Τραπεζών θεωρώντας ότι πρέπει να προστατευτεί η αιτούσα έως την εκδίκαση της αίτησής της μετά από ένα έτος.

Επομένως με διαταγή της Ειρηνοδίκη έως τη συζήτηση της αίτησης του 2013 αναστέλλεται κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της οφειλέτιδας

Scroll to Top