ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ.

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 10% ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ

Ακόμα μια σημαντική δικαίωση επετεύχθη μετά τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεως οφειλετών από το γραφείο της Άννας Κορσάνου. Πρόκειται για δύο οφειλέτες, συζύγους, οι οποίοι δικαιώθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, καθώς τους χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, με την οποία προστατεύεται το σύνολο της περιουσίας του μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσής τους, και ορίστηκε υποχρέωση για τους οφειλέτες να καταβάλλουν μόλις 100 ευρώ μηνιαίως.

Ο ορισμός του ποσού αυτού ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τους εν λόγω δανειολήπτες, καθώς είναι ακόμα χαμηλότερο και από το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που είναι το ελάχιστο ποσό που καθορίζει το Δικαστήριο σ’ αυτές τις περιπτώσεις, και το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση ανερχόταν στα 144 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες στην προκειμένη περίπτωση, είναι σύζυγοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει ένα στεγαστικό δάνειο, όταν οι συνθήκες της ζωής τους ήταν αρκετά διαφορετικές, και λάμβαναν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Σε ό, τι αφορά τον οφειλέτη, είναι ναυτικός και πλέον εργάζεται περιστασιακά για μικρά χρονικά διαστήματα, αποκομίζοντας πολύ χαμηλότερες αποδοχές με τις οποίες πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που συσσωρεύονται τους μήνες που δεν εργάζεται. Η σύζυγός του και οφειλέτιδα επίσης, είναι άνεργη και δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα, έχουν δε δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας σήμερα 8 και 4 ετών αντίστοιχα.

Πριν τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής τους, είχαν αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις προκειμένου να αποκτήσουν την οικία που θα στέγαζε τους ίδιους και την οικογένειά τους, υποχρέωση την οποία εξυπηρετούσαν με άνεση, καθώς διέθεταν ένα ικανοποιητικότατο μηνιαίο εισόδημα. Ωστόσο, οι συνθήκες άλλαξαν άρδην, η αιτούσα τέθηκε σε ανεργία και ο σύζυγός της έχασε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του. Έτσι, ο επιτυχής χειρισμός της υποθέσεώς τους από το γραφείο της Άννας Κορσάνου, δικαίωσε τους δανειολήπτες αυτούς και προστάτεψε την περιουσία τους, με την υποχρέωση καταβολής αυτού του ελάχιστου ποσού των 100 ευρώ.

Scroll to Top