ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Το γραφείο της Άννας Κορσάνου πέτυχε νέο σημαντικό αποτέλεσμα σε προσωρινή διαταγή. Μετά από τον επιτυχή χειρισμό από το γραφείο μας, η δανειολήπτης δικαιώθηκε στο αρχικό αυτό στάδιο, και εξασφάλισε την προστασία της περιουσίας της με την καταβολή του ελαχίστου ποσού, δηλαδή του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης έως ότου εκδικασθεί σε οριστικό βαθμό η υπόθεσή της.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επρόκειτο για μία υπόθεση με αρκετές δυσκολίες, καθώς αφενός το ποσό της οφειλής ήταν μεγάλο αφετέρου προερχόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος του από επιχειρηματικά δάνεια. Η πλευρά των τραπεζών επέμεινε στις ενστάσεις περί εμπορικής ιδιότητας, συνεπεία της οποίας υποστήριζαν ότι έπρεπε να απορριφθεί η αίτηση.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του γραφείου μας και την επιτυχή εκπροσώπηση της εντολέως μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, κατέστη σαφές ότι όταν ανελήφθησαν τα επίδικα δάνεια, παρά το μεγάλο τους ύψος, η δανειολήπτης είχε την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της , δηλαδή στις μηνιαίες δόσεις που όφειλε να καταβάλει. Επίσης, σε ό, τι αφορά την ένσταση εμπορικής ιδιότητας που προέβαλαν οι τράπεζες, δεδομένου ότι όταν ανελήφθησαν τα δάνεια η οφειλέτης είχε εταιρεία και τα δάνεια ανελήφθησαν για τη χρηματοδότησή της, η πλευρά μας διευκρίνισε τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως εμπόρου και κυρίως το γεγονός ότι όταν προέβη σε παύση εργασιών η εν λόγω οφειλέτης, εξυπηρετούσε τις οφειλές τις, τις οποίες συνέχισε να εξυπηρετεί και για μεγάλο διάστημα μετά την παύση εργασιών, μέχρι που έφτασε σε αδυναμία πληρωμών.

Scroll to Top