Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δανειολήπτης είναι ιδιωτικός υπάλληλος και εργάζεται σε σούπερ μάρκετ. Κατά το παρόν χρονικό διάστημα ο μηνιαίος μισθός που λαμβάνει εκ της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ καθαρά. Κατά το παρελθόν, ακόμα και όταν ανέλαβε την οφειλή του είχε στο όνομά του μία εταιρεία εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων, την οποία όμως διαχειριζόταν η μητέρα του. Το εν λόγω δάνειο του είχε χορηγηθεί γιατί η εταιρεία ήταν στο δικό του όνομα και προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε ρευστότητα, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Στη συνέχεια όμως η εταιρεία επλήγη από την οικονομική κρίση και τερμάτισε τη λειτουργία της, μην μπορώντας πια ο εν λόγω δανειολήπτης να αποπληρώσει την οφειλή. Το σημερινό του εισόδημα είναι πολύ χαμηλό ενώ δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και αναγκάζεται να διαμένει στο ενοίκιο, το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον έξοδο.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει ο οφειλέτης το ποσό μόλις των 50 ευρώ μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεώς του, γεγονός ενδεικτικό και για τη θετική τελική έκβαση της εν λόγω υποθέσεως.

 

Scroll to Top