Με την προσωρινή διαταγή στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη παρέχεται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι 58 ετών και ιδιωτική υπάλληλος. Συγκεκριμένα είναι εργάτρια και ο μισθός που λαμβάνει μηνιαίως ανέρχεται στο ποσό των 970 ευρώ. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών της, ο μισθός της ήταν πολύ υψηλότερος, ενώ παράλληλα λάμβανε δώρα και επιδόματα που προσετίθεντο στον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον αύξαναν σημαντικά. Ο σύζυγός της είανι συνταξιούχος του Δημοσίου με συντάξιμες αποδοχές ύψους 980 ευρώ μηνιαίως. Παλαιότερα, και όταν εργαζόταν ο μισθός του ανερχόταν στο ποσό των 1.500 ευρώ μηνιαίως, και με βάση αυτά τα εισοδήματα ανέλαβαν τις δανειακές οφειλές. Ωστόσο, τόσο η οφειλέτης όσο και η οικογένειά της είναι αντιμέτωπη με πολλά και σημαντικά προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, στην αιτούσα εμφανίστηκε ογκίδιο στο στήθος και ο σύζυγός της έχει αντιμετωπίσει  προβλήματα με την καρδία του και έχει πάθει και έμφραγμα. Η κόρη της δε έχει ολοκληρωτική απώλεια ακοής από το ένα αφτί. Εξαιτίας των ανωτέρω, τόσο η ίδια η οφειλέτης όσο και ο σύζυγός της έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει η οφειλέτης μόλις το 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεων των οφειλών της, δηλαδή το ελάχιστο που θα μπορούσε να δίνει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς της.

Scroll to Top