Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι 59 ετών και συνταξιούχος του ΙΚΑ με αναπηρία 67%. Το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ. Είναι παντρεμένη σε δεύτερο γάμο και ο σύζυγός της, επίσης συνταξιούχος, λαμβάνει σύνταξη ύψους 600 ευρώ. Ωστόσο, έχει παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του τα οποία πρέπει να συνδράμει καθώς και δικές του δανειακές οφειλές. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών της, έως το έτος 2014, ήταν ιδιωτική υπάλληλος σε σούπερ-μάρκετ. Από την εργασία της αυτή αποκόμιζε εισοδήματα που ανέρχονταν έως και του ποσού των 1.300 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, το Νοέμβριο του έτους 2012 υπεβλήθη σε μία σοβαρότατη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης μηνιγγιώματος στο κεφάλι. Εξ αυτής της πάθησης, ήτοι του καρκινικού όγκου για την οποία υπεβλήθη η δανειολήπτης  σε επέμβαση αφαίρεσης, παθαίνει συχνά κρίσεις επιληψίας, ενώ έχει επίσης άνοια. Εξαιτίας των ανωτέρω τελεί υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση και υπό έντονη φαρμακευτική αγωγή. Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω ότι η δραματική αυτή κατάσταση της υγείας της, οδήγησε σε αδυναμία να συνεχίσει να εργάζεται και αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, κάτι που οδήγησε παράλληλα και σε κατακερματισμό του εισοδήματός της.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει η οφειλέτης το ελάχιστο ποσό των 100 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς της.

Scroll to Top