Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι 60 ετών και άνεργη, μη διαθέτοντας κανένα απολύτως εισόδημα. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών της, έως το έτος 2012, εργαζόταν ως υπάλληλος, στο κατάστημα του συζύγου της, η επιχείρηση του οποίου είχε ως αντικείμενο την πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων, και η οποία ήταν ακμαία και ανθούσε, καθιστώντας την ίδια και το σύζυγό της αξιόπιστους δανειολήπτες. Ωστόσο, το έτος 2012, και υπό την ασφυκτική πίεση της οικονομικής κρίσης, η οποία επί μία εξαετία μαστίζει την ελληνική κοινωνία και οικονομία, ο σύζυγός της, αναγκάστηκε να προβεί σε διακοπή εργασιών και να κλείσει την επιχείρησή του, η οποία αποτελούσε τη μοναδική πηγή εσόδων για την οικογένεια, καθώς άρχισαν να συσσωρεύονται οφειλές, οι οποίες, δίχως την εισροή εσόδων, ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν, με αποτέλεσμα να βαίνουν αυξανόμενες. Εξαιτίας των ανωτέρω, τόσο η ίδια η οφειλέτης όσο και ο σύζυγός της δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα, ενώ ούτε τα παιδιά τους μπορούν να τους συνδράμουν, καθώς έχουν τη δική τους οικογένεια και είναι επίσης άνεργα.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει η οφειλέτης το ποσό των 30 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της.

Scroll to Top