Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για ένα ζευγάρι οφειλετών, οι οποίοι χρειάστηκε να καταφύγουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 3869/2010. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει σύνταξη 1.100 ευρώ μηνιαίως, ενώ η σύζυγός του, επίσης οφειλέτιδα, λαμβάνει μηνιαίως ποσό  450 ευρώ από σύνταξη του ΙΚΑ. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών τους, ο αιτών εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε σημαντικές θέσης και λάμβανε μηνιαίως μισθό, ο οποίος ανερχόταν έως του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγός του και αιτούσα στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι συνταξιούχος με αναπηρία άνω του 80%, και είναι αδύνατο να εργαστεί. Μεγάλη σημασία για την εν λόγω υπόθεση είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν και οι δύο. Η οφειλέτιδα, έχει ποσοστό αναπηρίας λόγω παραμορφωτικής αρθρίτιδας, ενώ ο σύζυγός της, είναι ινσουλινοεξαρτώμενος, και αντιμετωπίζει πλείστα όσα προβλήματα τόσο όρασης όσο και κινητικά. Είναι, λοιπόν σαφές, ότι τα ιατρικά έξοδα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και δεν καλύπτονται από το ΙΚΑ σε μεγάλο μέρος τους. Έτσι, οι οφειλέτες με το απομειωμένο εισόδημά τους και τα σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, δεν μπορούσαν να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλουν οι οφειλέτες το ποσό των 250 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία τους.

Scroll to Top