Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η δανειολήπτης είναι 50 ετών και άνερ

γη, μη διαθέτοντας κανένα απολύτως εισόδημα. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών της, έως το έτος 2014, ήταν ελεύθερη επαγγελματίας με αντικείμενο τη γραφιστική και είχε μακροχρόνια συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από την εργασία της αυτή αποκόμιζε εισοδήματα που ανέρχονταν έως και του ποσού των 40.000 ευρώ κατ’ έτος. Ωστόσο, από τα έτη 2011 και 2012, και υπό την ασφυκτική πίεση της οικονομικής κρίσης, η οποία επί μία εξαετία μαστίζει την ελληνική κοινωνία και οικονομία, ο κύκλος εργασιών του Μεγάρου Μουσικής μειώθηκε σε δραματικό βαθμό, γεγονός που οδήγησε στο να της οφείλει ο ως άνω Οργανισμός περίπου 16.000 ευρώ, από έργα τα οποία είχαν παραδοθεί και για τα οποία η οφειλέτης είχε φορολογηθεί. Εξαιτίας των ανωτέρω, συσσωρεύτηκαν πλείστες όσες οφειλές, οι οποίες αυξήθηκαν με τον τερματισμό της εργασίας της. Η ηλικία της και το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην προσπάθειά της να εξεύρει εργασία, μα αποτέλεσμα να μη διαθέτει κατά το παρόν διάστημα κανένα απολύτως εισόδημα. Σημειωτέον δε ότι δεν είναι παντρεμένη και δεν μπορεί κανείς να τη συνδράμει στα αυξημένα και υπέρογκα πλέον έξοδα με τα οποία είναι αντιμέτωπη.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλει η οφειλέτης το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς της.

Scroll to Top