Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση δανειοληπτών, οι οποίοι αναζήτησαν προστασία μέσω του νόμου Κατσέλη, καθώς μετά τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής τους, δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής αποτελεί το πρώτο και σημαντικό στάδιο για την υπόθεση, το οποίο είναι ενδεικτικό της μετέπειτα εξέλιξης και προσφέρει προσωρινή προστασία για την περιουσία των οφειλετών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους σε οριστικό στάδιο.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για ένα ζευγάρι οφειλετών, εκ των οποίων ο σύζυγος είναι πλέον άνεργος και έχει μηδενικό εισόδημα, ενώ παλαιότερα είχε μια μικρή ατομική επιχείρηση, ήταν δηλαδή ιδιοκτήτης περιπτέρου και αποκόμιζε σημαντικά έσοδα ετησίως. Έτσι, με δεδομένη την ευοίωνη πορεία της στομικής του επιχείρησης και προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επιπλέον εισόδημα για την οικογένεια, η οποία περιλαμβάνει επίσης δύο ανήλικα τέκνα, ο δύο εν λόγω οφειλέτες αποφάσισαν να προβούν σε ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ταξί. Ωστόσο, με την έλευση της οικονομικής κρίσης οι συνθήκες μεταβλήθηκαν και ανατράπηκαν τα δεδομένα ζωής τους. Ο κύκλος εργασιών τους σχεδόν εκμηδενίστηκε και ο αιτών αναγκάστηκε να κλείσει την ατομική επιχείρηση του περιπτέρου, ενώ απέμεινε να εργάζεται μόνο η σύζυγός του, η οποία οδηγεί το ταξί, αν και τα έσοδά τους έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και από αυτή τη δραστηριότητα. Τα τέκνα τους έχουν αυξημένες υποχρεώσεις, όπως είναι φυσικό και στηρίζονται σε συγγενείς προκειμένου να βοηθηθούν οικονομικά.

Η υπόθεσή τους κρίθηκε σε αρχικό στάδιο στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και μετά το επιτυχή χειρισμό από το γραφείο της Άννας Κορσάνου, οι δανειολήπτες μπόρεσαν να δικαιωθούν και να κερδίσουν την προσωρινή διαταγή. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι επιτύχαμε την προστασία της περιουσίας τους, και ορίστηκε να καταβάλουν μόλις 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο αντιστοιχεί σε μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα, ο οποίος είναι άνεργος και σε καταβολές 100 ευρώ για τη σύζυγό του μέχρι την οριστική εκδίκαση της υποθέσεώς τους.

Scroll to Top