Ακόμα μια σημαντική δικαίωση επετεύχθη μετά τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεως οφειλετών από το γραφείο της Άννας Κορσάνου. Πρόκειται για δύο οφειλέτες, συζύγους, οι οποίοι δικαιώθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, καθώς τους χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή, με την οποία προστατεύεται το σύνολο της περιουσίας του μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπόθεσής τους, και ορίστηκε υποχρέωση για τους οφειλέτες να καταβάλλουν μόλις 100 ευρώ μηνιαίως. Ο ορισμός του ποσού αυτού ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τους εν λόγω δανειολήπτες, καθώς είναι ακόμα χαμηλότερο και από το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που είναι το ελάχιστο ποσό που καθορίζει το Δικαστήριο σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες στην προκειμένη περίπτωση, είναι σύζυγοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει ένα στεγαστικό δάνειο, όταν οι συνθήκες της ζωής τους ήταν αρκετά διαφορετικές, και λάμβαναν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα. Σε ό, τι αφορά τον οφειλέτη, είναι ιδιωτικός υπάλληλος και πλέον εργάζεται σε πρατήριο υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας μηνιαίως μισθό που ανέρχεται μόλις στο ποσό των 700 ευρώ. Η σύζυγός του και οφειλέτιδα επίσης, είναι άνεργη και δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα, έχουν δε δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας σήμερα 15 και 2 ετών αντίστοιχα.

Πριν τη δραματική μεταβολή των συνθηκών της ζωής τους, είχαν αναλάβει δανειακές υποχρεώσεις προκειμένου να αποκτήσουν την οικία που θα στέγαζε τους ίδιους και την οικογένειά τους, υποχρέωση την οποία εξυπηρετούσαν με άνεση, καθώς διέθεταν ένα ικανοποιητικότατο μηνιαίο εισόδημα. Ο αιτών εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος και συγκεκριμένα ως χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων με μηνιαίο μισθό 1.400 ευρώ, η δε αιτούσα εργαζόταν επίσης αποκομίζοντας μηνιαίως 600 ευρώ.

Ωστόσο, οι συνθήκες άλλαξαν άρδην, η αιτούσα τέθηκε σε ανεργία και ο σύζυγός της έχασε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του. Έτσι, ο επιτυχής χειρισμός της υποθέσεώς τους από το γραφείο της Άννας Κορσάνου, δικαίωσε τους δανειολήπτες αυτούς και προστάτεψε την περιουσία τους, με την υποχρέωση καταβολής αυτού του ελάχιστου ποσού των 100 ευρώ.

 

Scroll to Top