ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΟΡΣΑΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Η προσωρινή διαταγή αποτελεί το αρχικό στάδιο με το οποίο χορηγείται προσωρινή προστασία στους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη. Είναι σημαντικό για το δανειολήπτη να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η προσωρινή διαταγή, καθώς αυτό καταδεικνύει ότι πιθανολογεί το Δικαστήριο ότι θα γίνει δεκτή και σε οριστικό βαθμό η αίτηση.

Ακόμα ένας δανειολήπτης, ο οποίος εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό , δέχθηκε τη δικηγορική συνδρομή της Άννας Κορσάνου και δικαιώθηκε στο στάδιο της προοσωρινής διαταγής. Ο εν λόγω δανειολήπτης λαμβάνει μηνιαίως μισθό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.120 ευρώ και έχει υποστεί πλείστες όσες μειώσεις, ως είναι γνωστό. Όταν ανέλαβε τη δανειακή του οφειλή, ο μισθός του ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος και λάμβανε πρόσθετα επιδόματα. Δυνάμει του εν λόγω δανείου προέβη στην απόκτηση της κύριας οικίας του. Η μεταβολή των συνθηκών ζωής του τον έφερε σε οικονομικό αδιέξοδο και δεν μπορούσε να αποπληρώνει τις δόσεις που όφειλε.

Μετά την επιτυχή του εκπροσώπηση από την Άννα Κορσάνου, έγινε δεκτή η προσωρινή διαταγή και ορίστηκαν καταβολές 200 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεώς του.

Scroll to Top