Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δανειολήπτη που θέλει να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, να γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, με την οποία χορηγείται προσωρινή προστασία στο δανειολήπτη προκειμένου να προστατευθεί το σύνολο της περιουσίας του με τον καθορισμό ενός ποσού δόσης, εντός των δυνατοτήτων του οφειλέτη, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να καταβάλει το οριζόμενο ποσό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για ένα ζευγάρι οφειλετών, οι οποίοι χρειάστηκε να καταφύγουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου 3869/2010. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης είναι ιδιοκτήτης ενός λεωφορείου πούλμαν και αναλαμβάνει μεταφορές προσώπων. Το εισόδημά του κατά το παρόν χρονικό διάστημα ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.000 ευρώ, καθώς είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει πολύ μεγάλες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που το αποδυναμώνουν δραματικά. Η σύζυγός του, επίσης οφειλέτιδα, είναι άνεργη και δεν έχει κανένα απολύτως εισόδημα. Έχουν δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας σήμερα 11 ετών, οι ανάγκες των οποίων είναι επιτακτικές και καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από το εισόδημα του οφειλέτη, καθώς η σύζυγός του δεν εργάζεται και δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος. Υπάρχουν μάλιστα οφειλές ύψους 300 ευρώ συνολικά σε ΟΑΕΕ και Εφορία. Κατά το παρελθόν, και κατά την περίοδο ανάληψης των οφειλών τους, ο αιτών είχε πολύ μεγάλα εισοδήματα από την ατομική του επιχείρηση, με τζίρους ακόμη και 98.000 ευρώ. Ωστόσο, στη συνέχεια πολλές συνεργασίες διεκόπησαν ξαφνικά και ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε δραματικό βαθμό.

Με την επιτυχημένη παρέμβαση της Άννας Κορσάνου, κατατέθηκε ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο δικόγραφο στο Ειρηνοδικείο και κερδήθηκε η προσωρινή διαταγή. Το δικαστήριο όρισε να καταβάλουν οι οφειλέτες το ποσό των 230 ευρώ προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία τους, ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεων των οφειλών τους.

Scroll to Top