ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020, σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο,  επιτρέπει στους οφειλέτες να συνεχίσουν να εργάζονται. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένα επαγγέλματα στα οποία η κήρυξη πτώχευσης δημιουργεί κωλλύματα ή ενδέχεται ο νόμος να απαιτεί να επέλθει πρώτα η απαλλαγή του πτωχού από τα χρέη του, δηλαδή να περάσουν πρώτα τα 3 χρόνια (192 ΠτΚ), ή το ένα έτος κατά περίπτωση  και έπειτα να συνεχίσει την άσκηση του επαγγέλματός του. Η κατά περίπτωση η Φορολογική Αρχή μπορεί να θέσει προυποθέσεις.

Η συνέχιση ή μη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και η διατήρηση της ατομικής τους επιχείρησης είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει τους οφειλέτες, όταν πρόκειται να αιτηθούν πτώχευση. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις ερωτήσεις που τους προβληματίζουν  είναι οι ακόλουθες:

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και μετά την πτώχευση; Θα ενημερωθεί η υπηρεσία μου;

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και συγκεκριμένα πολιτικός μηχανικός, θα επηρεαστεί η επαγγελματική μου δραστηριότητα από την κήρυξη πτώχευσης;

Είμαι ασφαλιστής, θα μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι;

Έχω ατομική επιχείρηση, κινδυνεύει ο εξοπλισμόςτης επιχείρισης μου; Ανήκουν τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός στην πτωχευτική περιουσία;

Θα ήταν καλύτερο να κλείσω την επιχείρισή μου και να ξεκινήσω νέα;

Όταν κηρυχθεί η πτώχευσή μου θα φαίνεται κάπου; Δημοσιεύεται η απόφαση;

Η ανησυχία για την συνέχιση της επαγγελματικής ζωής και για το πως και σε τι βαθμό θα επηρεαστεί αυτή από την πτώχευση είναι κοινή για όλους όσους εργάζονται είτε είναι μισθωτοί είτε αυτοαπασχολούμενοι.

Για  νομική συμβουλευτική σχετικά με την πτώχευση και την επιρροή αυτής στην επαγγελματική  ζώη, μπορείτε να συμβουλευτείτε το γραφείο μας προγραμματίζοντας ραντεβού είτε στέλνοντας email στο korsanou@yahoo.gr είτε καλώντας στο 210 3800 573.

 

Scroll to Top