Νέα Απόφαση Πτώχευσης Μικρού Αντικειμένου

Η ιστοσελίδα μας πάντα παρέχει άμεση επικαιροποιημένη νομική ενημέρωση ιδίως για τα ζητήματα του πτωχευτικού νόμου όπου και εξειδικευόμαστε ως γραφείο

Παρακάτω παρατίθεται μια από τις κυριολεκτικά δυο ή τρείς πρώτες πανελλαδικά αποφάσεις πτώχευσης.

Ο δικαστής είχε την ευκαιρία να αναπτύξει γλαφυρή νομική ανάλυση και προβληματισμούς και για τις διατυπώσεις του νόμου

(Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας. Οι δικές μας υποθέσεις βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης απόφασης και θα αναρτηθούν σύντομα).

Διαβάστε εδώ την απόφαση.

Scroll to Top