Νέα Απόφαση Πτώχευσης Μικρού Αντικειμένου

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση πτώχευσης που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο Σάμου. Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία που λόγω προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σώρευσε χρέη 1.000.000 ευρώ προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες. Το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο είναι ένα οικόπεδο και δυο οχήματα. Αυτά θα εκποιηθούν και παράλληλα μετά από τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας ο οφειλέτης θα απαλλαγεί από όλες τις οφειλές τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις με τόσο υψηλές οφειλές η πτώχευση είναι η μόνη λύση. Ο οφειλέτης είναι ηλικιακά νέος και μπορεί να δημιουργήσει νέα οικονομική κατάσταση θετική για τη ζωή του. Το ελεύθερο επάγγελμά του δεν επηρεάζεται και θα εργάζεται κανονικά καθ όλο το διάστημα της τριετίας έως την απαλλαγή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο συνήθως ασκεί παρεμβάσεις μέσα σε 30 μέρες από την ανάρτηση της αίτησης πτώχευσης στο ΗΜΦ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ασκήθηκε παρέμβαση και έτσι εξεδόθη η απόφαση άμεσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στην τριετία οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της απαλλαγής για συγκεκριμένους όμως λόγους. Για παράδειγμα αν εκκρεμεί ποινική δίωξη, ή υπάρχει απόφαση για ορισμένα ποινικά αδικήματα.

Νομικά ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο Ειρηνοδικείο ζήτησε με την πράξη κατάθεσης να γίνει επίδοση της αίτησης πτώχευσης στους πιστωτές που έγινε φυσικά εκ μέρους μας. Στα περισσότερα Ειρηνοδικεία, όπως στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για παράδειγμα επίδοση της αίτησης δεν απαιτείται. Καθώς η διαδικασία είναι νέα σε λίγο καιρό θα εναρμονιστεί η τακτική σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Scroll to Top