Κατάσχεση της Εργασιακής Αμοιβής Εντολέα μας από την Εφορία

Ο εντολέας μας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι με υψηλά ετήσια εισοδήματα, ωστόσο, είχε οφειλές προς την Εφορία ύψους 133.000 ευρώ. Απευθύνθηκε στο γραφείο μας για την ρύθμιση των οφειλών αυτών και ξεκινήσαμε την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Λίγες ημέρες μετά την οριστική υποβολή της αίτησής του μας τηλεφώνησε έντρομος και μας ενημέρωσε ότι εστάλη κατάσχεση εις χείρας τρίτου σε εταιρεία με την οποία συνεργάζεται προκειμένου η εταιρεία να αποδώσει την αμοιβή του στην Εφορία και όχι σ’ αυτόν.Αμέσως ενεργοποιηθήκαμε και αντιληφθήκαμε το εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4738/2020 τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει ότι «Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση

Συνεπώς, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιδόθηκε λόγω λάθους και μη έγκαιρης ενημέρωσης του συστήματος της ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται άμεση αντίδραση για την διόρθωση του σφάλματος, καθώς η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι μία σοβαρή διαδικασία και η προθεσμίες αντίδρασης απέναντι σε ορισμένα στάδιά της είναι πολύ σύντομη.

Το γραφείο μας επικοινώνησε άμεσα με το αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ και αφού αντιλήφθηκαν την κατάσταση μας ενημέρωσαν ότι θα προσπαθήσουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα μπορούν να κάνουν άρση της κατάσχεσης. Πράγματι, δύο ημέρες μετά επιδόθηκε στον συνεργάτη του εντολέα μας έγγραφο για άρση της κατάσχεσης.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών είναι μία σχετικά νέα διαδικασία που συνεχώς αναπροσαρμόζεται χωρίς να εξαλείφονται και διορθώνονται πάντοτε όλες οι δυσλειτουργίες. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται σωστή καθοδήγηση καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου να προλαβαίνονται και τυχόν λάθη και απρόοπτα.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου. Αν αντιμετωπίζετε παρόμοια ζητήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Scroll to Top