Επιτυχής δικαστική απόφαση

Πρόκειται για απόφαση πτώχευσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο αιτών είναι δικηγόρος που έκανε διακοπή επαγγέλματος και ήθελε να απαλλαγεί από τις οφειλές του. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία και με περιορισμένα εισοδήματα εξεδόθη απόφαση που απέρριψε την αίτηση πτώχευσης, αλλά διέταξε την ανάρτηση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κάτι που σημαίνει ότι μετά από 3 έτη θα απαλλαγεί από τις οφειλές του ύψους 430.000 ευρώ.

Η διαδικασία ήταν άμεση, γρήγορη, δεν υπεβλήθησαν παρεμβάσεις από την πλευρά των πιστωτών και εξεδόθη η απόφαση που θα αναρτηθεί στο ΗΜΦ.

Να σημειωθεί ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορούσε να συνεχίσει την εργασία του ο αιτών, αλλά με δική του απόφαση αποφάσισε να κάνει διακοπή του επαγγέλματος.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις Πτωχευτικού Δικαίου και είμαστε από τους πρώτους που εκδίδουν τις πρώτες αποφάσεις πτώχευσης.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Scroll to Top