Άννα Κορσάνου

Ήδη έχει περάσει ένα έτος από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου. Δηλαδή του νόμου που «αγκαλιάζει» όλους τους τρόπους ρύθμισης και αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους. Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει και τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την πτώχευση.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες από την πλευρά των οφειλετών για μία δυνατότητα ρύθμισης όλων των χρεών τους, στην πράξη και λόγω τεχνικών δυσκολιών της πλατφόρμας, σχεδόν μόλις τώρα έχει αρχίσει να επιφέρει αποτελέσματα και ρυθμίσεις, οι οποίες, ιδίως στις περιπτώσεις των οφειλών προς το Δημόσιο δεν επιφέρουν διαγραφές, όπως επιθυμούν οι οφειλέτες, αλλά προσφέρουν λύσεις επιμήκυνσης του χρέους για 20 χρόνια με την επιβολή επιπλέον τόκων.

Πολλοί είναι οι οφειλέτες που έχουν συσσωρευμένα χρέη για πάρα πολλά έτη, ίσως και περισσότερα από 10 έτη, έχουν περάσει και έχουν απορριφθεί από τα Ειρηνοδικεία και από το νόμο Κατσέλη και με έναν τρόπο σκέψης που ακούγεται λογικός μεν, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει πάντα, ζητούν να γίνει μια ρύθμιση για όλες τις οφειλές τους, δηλαδή να πληρώνουν ένα ποσό που οι ίδιοι επιθυμούν για όλες τις οφειλές τους και έτσι να μην είναι κόκκινα τα δάνεια τους, ελπίζοντας ασφαλώς σε γενναίες διαγραφές χρεών, ούτως ώστε να γίνουν βιώσιμα τα χρέη τους, που ήδη έχουν αυξηθεί λόγω της τοκοφορίας. Για αυτό και χιλιάδες οφειλέτες υπέβαλλαν αιτήσεις στην πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά έως τώρα τα αποτελέσματα δεν είναι ανάλογα των προσδοκιών των οφειλετών.

Η πτώχευση από την άλλη πλευρά αποτελεί μια διαδικασία που δεν οδηγεί σε απλή ρύθμιση χρεών, ή μερική διαγραφή χρεών, αλλά οδηγεί σε ολοσχερή διαγραφή όλων των χρεών προς τράπεζες, ιδιώτες, δημόσιο. Η διαγραφή αυτή επέρχεται μετά την απαλλαγή που ακολουθεί την απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει την πτώχευση. Το μεγαλύτερο κομμάτι των υποθέσεων πτωχεύσεων έως τώρα, αποτελούν οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου.

Δηλαδή οι περιπτώσεις των οφειλετών που έχουν αξία περιουσίας κάτω των 350.000 ευρώ. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε έμποροι, επαγγελματίες, ή επιχειρήσεις. Η αίτησή υποβάλλεται μέσω μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, παίρνει αριθμό κατάθεσης από τη Γραμματεία του δικαστηρίου και χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε δικαστήριο, ή εξέταση μαρτύρων εκδίδεται η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση.

Προσοχή τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ο δικαστής εξετάζει τις υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης πτώχευσης και αν έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα έγγραφα. Δηλαδή επιγραμματικά ελέγχει αν το χρέος είναι άνω των 30.000 ευρώ, αν τα χρέη (τουλάχιστον το 60% αυτών) είναι ληξιπρόθεσμα τους τελευταίους έξι μήνες, δηλαδή αν υπάρχει γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών. Επισυνάπτει ο οφειλέτης τα οικονομικά του στοιχεία, βεβαίωση για τις οφειλές του από την εφορία, λίστα των πιστωτών του και τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο.

Η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσιεύσεων, εφ όσον μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την αίτηση δεν έχει ασκήσει παρέμβαση κάποιος από τους πιστωτές και αυτό ασφαλώς το ελέγχει ο δικαστής πριν εκδώσει την απόφαση του. Η απόφαση ορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο πτώχευσης-διαχειριστή αφερεγγυότητας. Μετά από διάστημα 1 έως 3 έτη , ανάλογα με τη ρευστοποιήσιμη περιουσία, επέρχεται και απαλλαγή από όλα τα χρέη. Μέσα στο διάστημα αυτό οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή κατά της απαλλαγής, εφ όσον ασφαλώς υπάρχει νόμιμος λόγος από αυτούς που αναλύεται στα άρθρα 193 και 194 του πτωχευτικού νόμου. Πολύ ακροθιγώς αναφέρουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμείς ποινικές διώξεις ή καταδίκες για τις πράξεις κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, δόλιες ενέργειες απόκρυψης περιουσίας ή εισοδημάτων.

Ήδη έχουν αρχίσει να εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις πτώχευσης μικρού αντικειμένου από τα Ειρηνοδικεία Αργοστολίου, Ναυπλίου, Χανίων, Δράμας, Αθηνών και ασφαλώς ακολουθούν και άλλα Ειρηνοδικεία, ενώ κατατίθενται συνεχώς νέες αιτήσεις πτώχευσης σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. Η διαδικασία είναι νέα, σοβαρή και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και μελέτη από την πλευρά του νομικού που εκπροσωπεί τον οφειλέτη.

Εκτός μίας προς το παρόν αίτησης που απορρίφθηκε κατόπιν παρέμβασης Τράπεζας, διότι ο οφειλέτης είχε παραλείψει να επισυνάψει κάποια από τα απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα, οι υπόλοιπες αιτήσεις πτώχευσης έγιναν όλες δεκτές, οδηγώντας σε απόφαση πτώχευσης αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, ή αν δεν υπάρχει περιουσία διατάζοντας την καταχώριση του ονόματος του οφειλέτη στο μητρώο φερεγγυότητας που μετά από τα 1 έως 3 έτη οδηγεί στην απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη.

Το προφίλ των οφειλετών που προχωρούν σε αίτηση πτώχευσης είναι όσοι έχουν πολύ υψηλές οφειλές, για παράδειγμα 800.000 ευρώ, 1.000.000 ευρώ, δηλαδή χρέη που δεν αντιμετωπίζονται στην παρούσα ζωή και δεν υπάρχει τρόπος να αποπληρωθούν. Πρώην επαγγελματίες, ή έμποροι που είχαν μια ατυχή επαγγελματική δραστηριότητα στο παρελθόν που τους άφησε πολλά χρέη, νέοι άνθρωποι ηλικιακά που κληρονόμησαν τα χρέη από τους γονείς τους χωρίς να έχουν κατανοήσει τι έχει συμβεί όταν δημιουργήθηκαν τα χρέη, οφειλέτες χωρίς περιουσία, ή με μικρής αξίας περιουσία που αποδέχονται να εκποιηθεί προκειμένου να διαγραφούν τα υψηλά τους χρέη.

Πρόσφατα διεξήχθη συνέδριο για το δίκαιο αφερεγγυότητας παρουσία δικαστών, δικηγόρων, καθηγητών νομικών σχολών, όπου αναλύθηκαν θέματα του νόμου αυτού. Επίσης η ένωση δικαστών και εισαγγελέων διενήργησε διαδικτυακή ημερίδα σχετικά με τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου όπου αναπτύχθηκαν εισηγήσεις δικαστών εισηγητών πτωχεύσεων για νομικά και δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού νόμου.

Άννα Κορσάνου
Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο protothema.gr στις 17/04/2022

Scroll to Top