Ρύθμιση οφειλών ελεύθερου επαγγελματία μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ρύθμισης οφειλών εντολέα μας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πρόκειται για επαγγελματία ηλεκτρολόγο ηλικίας 48 ετών παντρεμένο με 3 ανήλικα τέκνα και ακίνητη περιουσία. Ο εντολέας μας έχει επιχείρηση που είναι κερδοφόρα, αλλά στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και μία οφειλή περίπου 5.000 ευρώ προς εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Το κύριο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν οι οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς ο ΕΦΚΑ είχε επιβάλλει κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ξεκινήσαμε άμεσα την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και μέσα σε διάστημα ενός μήνα δημιουργήσαμε και υποβάλαμε την αίτησή του στην πλατφόρμα. Περίπου δύο μήνες μετά την οριστική υποβολή της αίτησης λάβαμε την σύμβαση αναδίαρθρωσης.

Προς την εφορία είχε οφειλή περίπου 26.000 ευρώ και του έγινε πρόταση ρύθμισης σε 132 μηνιαίες δόσεις και ο ΕΦΚΑ για οφειλές ύψους 66.000 ευρώ πρότεινε ρύθμιση σε 132 μηνιαίες δόσεις. Στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις οφειλές προς Εφορία και ΕΦΚΑ ισχύει σταθερό επιτόκιο 3%.

Η εταιρεία διαχείρισης έκανε επίσης πρόταση για ρύθμιση της οφειλής των 5.000 ευρώ που διατηρούσε ο εντολέας μας και το ποσό αυτό θα ρυθμιστεί σε 108 μηνιαίες δόσεις με μηνιαία δόση 54 ευρώ. Για την οφειλή αυτή ορίστηκε σταθερό επιτόκιο 4% για χρονικό διάστημα 3 ετών.

Ο εντολέας μας έκανε αποδεκτή την ρύθμιση. Διαγραφή ποσού οφειλής δεν έγινε, ωστόσο, ο εντολέας είναι ευχαριστημένος με την ρύθμιση, καθώς ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες και θα μπορέσει σε χρονικό διάστημα 11 ετών να έχει εξοφλήσει το σύνολο των οφειλών του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αδρανοποιείται η διαδικασία της κατάσχεσης, δηλαδή δεν θα είναι δυνατόν να κατασχεθούν μελλοντικές απαιτήσεις του εντολέα μας και θα μπορέσει να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς εμπόδια.

Scroll to Top