Τα τελευταία δέκα έτη είναι γνωστό ότι χιλιάδες δανειολήπτες επεδίωξαν την υπαγωγή τους στο νόμο 3869/2010 ή αλλιώς νόμο Κατσέλη. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη πετύχει μια ευνοϊκή απόφαση και καταβάλλουν τις δόσεις που έχει ορίσει η δικαστική απόφαση. Άλλοι δανειολήπτες χωρίς ακίνητη περιουσία έχουν ήδη ξεμπερδέψει, έχουν διαγραφεί τα δάνεια τους κατόπιν κάποιων καταβολών και προχωρούν στην οικονομική τους ζωή «καθαροί» από τα χρέη των παλαιότερων ετών.


Υπάρχουν όμως και οι δανειολήπτες που έχουν καταθέσει την αίτησή τους, έχουν πάρει μια προσωρινή προστασία καταβάλλοντας μια πολύ χαμηλή δόση και βρίσκονται σε αναμονή της εκδίκασης της αίτησής τους. Για αυτήν την κατηγορία των δανειοληπτών ο νόμος 4745/2020 επιφέρει πολύ σοβαρές αλλαγές.

Πιο αναλυτικά οι δανειολήπτες που έχουν δικάσιμο, δηλαδή ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής τους μετά την 15/6/2021 θα πρέπει να κάνουν άμεσα κιόλας κάποιες ενέργειες. Συγκεκριμένα θα πρέπει ο δικηγόρος τους να υποβάλλει σε ειδική πλατφόρμα στη σελίδα της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους μία αίτηση επαναπροσδιορισμού της αίτησης. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του δανειολήπτη και του δικηγόρου του, της αίτησής του, το ιστορικό της υπόθεσης και δήλωση συναίνεσης άρσης του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών πληροφοριών. Επίσης απαιτείται η φορολογική δήλωση του έτους που αναλήφθηκε το πρώτο δάνειο έτσι ώστε να ελεγχθεί από το δικαστή η οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, όταν ανέλαβε τα δάνεια.

Οι προθεσμίες για να γίνουν οι ενέργειες αυτές είναι άμεσες και σε περίπτωση που κάποιος χάσει την προθεσμία λογίζεται η αίτησή του ως απαράδεκτη. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του δικαστηρίου που εκκρεμεί η αίτησή του και συντάσσεται πράξη κατάθεσης και ο γραμματέας την αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Άρα βλέπουμε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή της σχεδόν «ηλεκτρονικής» δικαιοσύνης, τουλάχιστον της ηλεκτρονικής γραμματειακής υποστήριξης της δικαιοσύνης!

Η αίτηση κοινοποιείται στον αιτούντα πάλι ηλεκτρονικά με mail. Να σημειωθεί ότι πολλοί δανειολήπτες είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνταξιούχοι, διότι αυτοί είναι τα άτομα που έχουν αναλάβει πριν χρόνια τα δάνεια και αυτοί είναι επιβαρυμένοι, που δεν έχουν mail. Εδώ δημιουργείται θέμα με την ηλεκτρονική μορφή που παίρνει το θέμα. Ε τούτοις η επικοινωνία θα γίνεται με το δικηγόρο τους που είναι σίγουρα εξοικειωμένος με τις πλατφόρμες. Οι επιδόσεις στους πιστωτές γίνονται επίσης ηλεκτρονικά, ή με τον ισχύοντα τρόπο που ορίζει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν δεν γίνουν οι ενέργειες αυτές μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία Η αίτηση θεωρείται ότι ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ.

Και οι προθεσμίες συνεχίζονται. Μέσα σε 60 μέρες από την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, οι διάδικοι, δηλαδή ο δανειολήπτης και οι Τράπεζες πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, πάλι ο νόμος προάγει την ηλεκτρονική επικοινωνία τα αποδεικτικά μέσα, αλλά και νέα έγγραφα όπως ΕΝΦΙΑ 5 ετών και εκκαθαριστικά 3 ετών πριν τη λήψη του πρώτου δανείου.

Όταν κλείσει ο φάκελος ορίζεται ειρηνοδίκης που χρεώνεται την υπόθεση. Δηλαδή ο πολίτης δεν χάνει το φυσικό του δικαστή και ορίζεται ημέρα και ώρα ακροατηρίου. Όμως η συζήτηση αυτή γίνεται χωρίς εξέταση μαρτύρων όπως γινόταν έως τώρα και χωρίς παρουσία διαδίκων και δικηγόρων. (Άρα τι ακροατήριο είναι αυτό ;. Κανείς δεν ξέρει. Ο νομοθέτης ξέρει.) Όμως ο δικαστής αν κρίνει ότι χρειάζεται να εξεταστούν μάρτυρας διατάσσει επανάληψη της συζήτησης για να εξεταστούν μάρτυρες. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες.(Μακάρι να είναι έτσι και στην πράξη).

Σημαντικό είναι ότι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ο κάθε διάδικος μπορεί να καλέσει τον άλλον σε διεξαγωγή διαμεσολάβησης. Ακολουθούνται όλα τα βήματα που ορίζει ο νόμος για τη διαμεσολάβηση, ορίζεται διαπιστευμένος διαμεσολαβητής που επιλέγεται από τα μέρη και διενεργείται η διαμεσολάβηση που μέσα σε μία ημέρα μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση της διαφοράς. Έως τώρα διεξάγονται τραπεζικές διαμεσολαβήσεις με επιτυχία.

ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ
www.korsanou.gr

Scroll to Top