Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας λίγες ώρες πριν την διενέργεια αυτού πέτυχε το γραφείο μας. Ειδικότερα, στο γραφείο μας απευθύνθηκαν οι γιοί μίας ηλικιωμένης κυρίας που επρόκειτο να βγει το σπίτι της σε πλειστηριασμό και είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής. Οι οφειλές της προέρχονταν από δάνεια του ενός γιού της στα οποία είχε υπογράψει ως εγγυήτρια για να τον βοηθήσει.

Ύστερα από μελέτη της υπόθεσης και αφού είχαν εκπνεύσει όλες οι νόμιμες προθεσμίες για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, οι γιοί της κυρίας ενημερώθηκαν ότι η μητέρα τους πληροί τα κριτήρια ευάλωτου οφειλέτη και πλέον ο μόνος τρόπος αναστολής του πλειστηριασμού ήταν η έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη από την αντίστοιχη πλατφόρμα.

Με την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, ο οφειλέτης συναινεί στην μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του στον Ιδιωτικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του Ν.4738/2020 και του δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να συνεχίσει να διαμένει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής με δικαίωμα επαναγοράς αυτής μετά το πέρας των 12 ετών.

Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη εκδόθηκε 15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια την αποστείλαμε στην συμβολαιογράφο που είχε οριστεί ως υπάλληλος πλειστηριασμού προκειμένου με την σειρά της να ενημερώσει την επισπεύδουσα εταιρεία.

Ωστόσο, καθώς η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη είναι μία νέα διαδικασία και δεν είναι απολύτως κατανοητή ακόμα από όλους, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες έως ότου γίνει δεκτή από την επισπεύδουσα εταιρεία. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα για την βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη είναι όμοια αυτής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και για αυτόν τον λόγο υπήρχε μία σύγχυση των δύο διαδικασιών από μεριάς της επισπεύδουσας εταιρείας.

Μέχρι και την προηγούμενη του πλειστηριασμού ημέρα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την συμβολαιογράφο και την επισπεύδουσα εταιρεία ώστε να γίνει διάκριση των δύο διαδικασιών και να εξετάσουν την βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Πράγματι, το μεσημέρι της ημέρας εκείνης επικοινωνήσαμε με υπάλληλο της επισπεύδουσας εταιρείας και μας ενημέρωσε ότι θα δοθεί εντολή αναστολής του πλειστηριασμού. Λίγες ώρες μετά αναρτήθηκε και στο eauction.gr η αναστολή του πλειστηριασμού.

Στο παρά πέντε, λοιπόν, έγινε αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας της εντολέως μας, η οποία θα συνεχίσει να μένει στο σπίτι της ως μισθώτρια. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιβολή μέτρων εκτέλεσης από τους πιστωτές απαιτεί την έγκαιρη αντίδραση των δανειοληπτών. Πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο, καθώς η απώλεια χρόνου συνεπάγεται την απώλεια των επιλογών για αυτούς.

Scroll to Top