Εξωδικαστικός

Πτώχευση μικρού αντικειμένου νόμου 4738/2020. Σχέδιο περιοδικών πληρωμών διαχειριστή αφερεγγυότητάς. Διάταξη εισηγητή πτώχευση. Δεκτό το σχέδιο πληρωμών.
Άρθρο 92 παράγραφος 3 πτωχευτικού νόμου. Εξαίρεση των ετησίων εισοδημάτων του οφειλέτη από την πτωχευτική περιουσία σε περίπτωση εκποίησης κύριας οικίας του οφειλέτη με αξία των 100.000 ευρώ.
Εξαίρεση της εξαίρεσης. Εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης αποδίδονται στην πτωχευτική περιουσία κατά το ποσό που ξεπερνά το ακατάσχετο.

Διαβάστε όλη την απόφαση.

 

Scroll to Top