Νέα επιτυχής απόφαση για εντολέα μας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για εντολέα του γραφείου μας, καθώς υπογράφηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης που προβλέπει τη διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών της.

Ειδικότερα, η εντολέας μας ήταν μία κυρία 53 ετών παντρεμένη που εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος λαμβάνοντας τον βασικό μισθό. Ο σύζυγός της είναι επίσης ιδιωτικός υπάλληλος που αμείβεται με βασικό μισθό, όμως, ο ίδιος δεν είχε καμία οφειλή. Να σημειωθεί ότι η ακίνητη περιουσία της ήταν ένα σπίτι ελάχιστης αξίας και δύο αγροτεμάχια.

Η εντολέας μας απευθύνθηκε σε εμάς, καθώς είχε οφειλές ύψους 285.547 ευρώ προς Εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ οι οφειλές προέρχονταν από ατομική επιχείρηση που είχαν ανοίξει οι γονείς της στο δικό της όνομα, την οποία όμως την διαχειριζόντουσαν οι ίδιοι χωρίς να ενημερώνουν την εντολέα μας για τις κινήσεις τους. Είχε προσπαθήσει παλαιότερα να ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, καθώς ήθελε να ρυθμίσει τις οφειλές της, όμως, η αίτηση της απορρίφθηκε και πλέον έψαχνε εναλλακτικές.

Όπως αποδείχθηκε η καλύτερη λύση για την εντολέα μας ήταν ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Όχι μόνο υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης αλλά είχε και διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών της. Η σύμβαση αναδιάρθρωσης εκδόθηκε μόλις 2 μήνες μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα το αποτέλεσμα της αίτησης του εξωδικαστικού μηχανισμού της εντολέως μας:

 • Οφειλές προς εταιρεία διαχείρισης Α
  Το ποσό οφειλής ήταν 154.163,54 ευρώ.
  Ποσό διαγραφής: 123.309,24 ευρώ
  Τελικό ποσό ρύθμισης: 30.827,30 ευρώ
  Το ποσό που θα καταβάλλει στο τέλος των ρυθμίσεων αν υπολογιστούν και οι τόκοι είναι 44.423 ευρώ.
 • Οφειλές προς εταιρεία διαχείρισης Β
  Το ποσό οφειλής ήταν 26.139,22 ευρώ.
  Ποσό διαγραφής: 20.911,37 ευρώ
  Τελικό ποσό ρύθμισης: 5.227,85 ευρώ
  Το ποσό που θα καταβάλλει στο τέλος των ρυθμίσεων αν υπολογιστούν και οι τόκοι είναι 6.497,72 ευρώ.
 • Οφειλές προς εταιρεία διαχείρισης Γ
  Το ποσό οφειλής ήταν 44.107,93 ευρώ.
  Ποσό διαγραφής: 35.286,34 ευρώ
  Τελικό ποσό ρύθμισης: 8.821,59 ευρώ
  Το ποσό που θα καταβάλλει στο τέλος των ρυθμίσεων αν υπολογιστούν και οι τόκοι είναι 10.896,25 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σε κάθε εταιρεία διαχείρισης υπήρχαν περισσότερες εκ της μίας συμβάσεις δανείων και μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρυθμίστηκαν όλες. Για κάθε σύμβαση δανείου εκδόθηκε διαφορετικό δοσολόγιο. Η διάρκεια των ρυθμίσεων είναι από 20 μήνες για χαμηλότερα ποσά οφειλών έως και 240 μήνες για υψηλότερα ποσά οφειλών. Η χαμηλότερη μηνιαία δόση που θα καταβάλει είναι 12,53 ευρώ ενώ η υψηλότερη είναι 98,71 ευρώ. Για την αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών θα καταβάλει μηνιαίως ένα ποσό περίπου 380 ευρώ το οποίο σταδιακά θα μειώνεται αφού θα ολοκληρώνεται η αποπληρωμή ορισμένων συμβάσεων δανείων. (Τα ποσά είναι υπολογισμένα βάσει των επιτοκίων που ισχύουν σήμερα).

Στην Εφορία το ποσό οφειλής ήταν 41.826,14 ευρώ και έγινε διαγραφή ποσού ύψους 22.600,71 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό ρυθμίστηκε σε 240 μηνιαίες δόσεις. Στο τέλος της ρύθμισης αν προσθέσουμε και τους τόκους θα έχει καταβάλει το ποσό των 26.270,32 ευρώ.
Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ήταν ύψους 19.337,35 ευρώ. Διαγραφή δεν έγινε αλλά το ποσό ρυθμίστηκε σε 240 μηνιαίες δόσεις και στο τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλει το ποσό των 26.423,26 ευρώ.
Πρέπει να τονιστεί ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 3%.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επέλθει πολλές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα αποτελέσματα του είναι ιδιαιτέρως θετικά για τους οφειλέτες. Ιδίως οφειλέτες με οφειλές σε πολλούς πιστωτές, οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο και οι ευάλωτοι οφειλέτες θα πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο του εξωδικαστικού και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες αυτού.

Scroll to Top