το προφιλ των οφειλετων πτωχευσης

Η δυνατότητα πτώχευσης που προσφέρεται από τον νέο Πτωχευτικό Νόμο δίνει την δυνατότητα ενός νέου ξεκινήματος, μιας δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης πολλοί οφειλέτες λένε ότι θέλουν να  ησυχάσουν κάποια στιγμή. Το νέο αυτό ξεκίνημα επιθυμούν και οι εντολείς μας όταν έρχονται στο γραφείο μας και συνειδητοποιούν την δύσκολή θέση στην οποία τους έχουν φέρει τα υπέρογκα χρέη τους.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εντολέα μας από την Κρήτη. Πρόκειται για μια κυρία από την Κρήτη διαζευγμένη, μητέρα δύο ενήλικων τέκνων που εργάζεται ως ιδιωτική εποχική υπάλληλος. Όταν πήρε τα δάνεια η οικογενειακή και εργασιακή της κατάσταση ήταν διαφορετική και δεν περίμενε ότι στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει τόσο δραστικά ώστε να την επιβαρύνουν αμέτρητα χρέη. Τα δάνεια κατά δήλωσή της αναλήφθηκαν για την ανέγερση οικίας.

Όμως στην πορεία διαπίστωσε ότι χρειαζόταν περισσότερα χρήματα. Δεν είναι πάντα εύκολες καταστάσεις η ανέγερση οικοδομής, οι οικοδομικές εργασίες, οι συνεργασίες και συναλλαγές με επαγγελματίες της οικοδομής, που μπορεί να υπερκοστολογήσουν, ή να μην κάνουν κάποιες φορές σωστή δουλειά. Το όνειρο ενός σπιτιού, κατέληξε σε μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς κατέληξε να χρωστά σε Τράπεζες και μάστορες.

Επίσης ένα μέρος των χρεών οφειλόταν στις προτροπές του πρώην συζύγου της για παροχή δανείων προκειμένου να επωφεληθεί αυτός και αφήνοντας στη συνέχεια την υποχρέωση αποπληρωμής στην εντολέα μας. Τα ενήλικα τέκνα της έχοντας και αυτά τον δικό τους αγώνα επιβίωσης σε έναν δύσκολο οικονομικά καιρό αδυνατούσαν να την βοηθήσουν. Με την πάροδο του χρόνου το εισόδημα μας μειωνόταν και οι οφειλές της αυξάνονταν.

Η δύσκολη οικονομική και προσωπική της κατάσταση σε συνδυασμό με τα χρέη της την έφεραν σε αδιέξοδο. Προσπάθησε να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, όπως πολλοί οφειλέτες που θεώρησαν ότι ο νόμος αυτός είναι μια γενικευμένη πανάκεια, όμως η αίτηση της απορρίφθηκε όπως και πολλές άλλες λόγω δόλου. Με την αίτηση της για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη κέρδισε χρόνο, καθώς όσο περίμενε την έκδοση απόφασης από το Ειρηνοδικείο είχε σταματήσει τις όποιες καταβολές για την αποπληρωμή των χρεών της, αλλά επιβαρύνθηκε με περισσότερα χρέη λόγω της τοκοφορίας.

Στη συνέχεια νιώθοντας εγκλωβισμένη απευθύνθηκε στο γραφείο μας αποφασισμένη να κάνει αίτηση πτώχευσης και να απαλλαχθεί πλήρως από τις οφειλές της. Η επικοινωνία με το γραφείο μας και τα ραντεβού που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Στις διαδικτυακές συναντήσεις μας ενημερώθηκε για τον Πτωχευτικό Νόμο και για το ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις του «Ευάλωτου Οφειλέτη».

Μια παρένθεση για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα στοιχεία του «Ευάλωτου Οφειλέτη», τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού και την ειδική μεταχείριση που τους επιφυλάσσει ο νόμος. «Ευάλωτος Οφειλέτη» είναι εκείνος στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4472/2017. Ο «ευάλωτος οφειλέτης», δηλαδή, θα πρέπει να πληροί της προϋποθέσεις του δικαιούχου επιδόματος στέγασης. (ΚΥΑ Δ13οικ. 10747/256/6.3.2019 άρθρο 4§2 αυτής)

Τα περιουσιακά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ευάλωτος είναι τα ακόλουθα:

«α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

 

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Σύνθεση Νοικοκυριού                    Όρια καταθέσεων/μετοχών, ομολόγων κτλ.                                                                                Μονοπρόσωπο νοικοκυριό                                                  7.000 €                                                                         Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη                            10.500€                  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη                           14.000 €                   Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη                     17.500 €                      Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω                21.000 €

 

Η διαφορά των ευάλωτων οφειλετών με τους υπόλοιπους που δεν τηρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού είναι ότι οι ευάλωτοι οφειλέτες δύνανται βάσει του Πτωχευτικού Νόμου (άρθρα 217 έως 224) μετά την Πτώχευσή τους να μεταβιβάσουν την κύρια κατοικία τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και να συνεχίζουν να διαμένουν σε αυτή ως ενοικιαστές πλέον. Μετά το πέρας 12 ετών τους δίνεται η ευκαιρία να επαναγοράσουν την κατοικία τους από τον Φορέα.

Η εντολέας μας πληρούσε τις προϋποθέσεις του χαρακτηρισμού, καθώς είχε χαμηλό ετήσιο εισόδημα και μοναδικό της ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ήταν η υποθηκευμένη κατοικία. Πέρα από το ακίνητο αυτό είχε και ένα αυτοκίνητο κυκλοφορίας του 2006. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία και υποβολή αίτησης πτώχευσης. Για τον λόγο αυτό ζητήσαμε από την εντολέα μας και μας απέστειλε όλα τα απαραίτητα κατά το άρθρο 174 του Πτωχευτικού Νόμου έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πτώχευσης.

Στην περίπτωση της εντολέως μας, που όπως αναφέρθηκε είναι εύαλωτη οφειλέτης, ο σύνδικος ενημέρωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε κάποια εκποίηση περιουσίας έως ότου συσταθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης (έως και σήμερα Ιούλιος 2022 δεν έχει συσταθεί). Η εντολέας μας θα συνεχίσει να μένει στο σπίτι της και όταν συσταθεί ο Φορέας θα κάνει αίτηση μεταβίβασης της κατοικίας της στον Φορέα. Μετά την μεταβίβαση θα συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία της αλλά πλέον ως ενοικιάστρια.

Η συγκεκριμένη εντολέας μας είναι μια μόνο περίπτωση από τις πολλές που συναντάμε καθημερινά στο γραφείο μας. Ένας ακόμα οφειλέτης ο οποίος δεν κατάφερε να διαχειριστεί τα χρέη του λόγω δύσκολης προσωπικής και οικονομικής κατάστασης αλλά και λόγω της υψηλής τοκοφορίας των δανείων. Ωστόσο, δεν τα παράτησε, δεν άφησε το πρόβλημα να διαιωνίζεται. Αντίθετα, επέλεξε την λύση της πτώχευσης, επέλεξε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα ελεύθερη από χρέη που θα μπορούσαν με το πέρασμα των χρόνων να επιβαρύνουν τα παιδιά της, αλλά και που απλά θα τη βασάνιζαν ψυχολογικά.

 

Scroll to Top