Σε λειτουργία τέθηκε μία ακόμα πλατφόρμα στήριξης των δανειοληπτών. Πρόκειται για την πλατφόρμα βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη που αφορά στην στήριξη των δανειοληπτών χορηγώντας τους επιδότηση επιτοκίου. Μέχρι την έναρξη αυτής της πλατφόρμας η επιδότηση επιτοκίου λαμβανόταν με αίτηση στην πλατφόρμα βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη. Πλέον αυτό άλλαξε και λειτουργεί άλλη διαφορετική πλατφόρμα.

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη και της βεβαίωσης οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη; Πώς αυτές βοηθούν τους δανειολήπτες;

Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό δανειοληπτών λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων που πρέπει να τηρεί ο δανειολήπτης και προστατεύει την κύρια οικία του ευαλώτου από πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 €
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500€
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 €
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 €
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000 €

Επίσης, τίθενται κριτήρια και για την αξία της ακίνητης περιουσίας. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Η αξία της ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται στο ΕΝΦΙΑ.

Την βεβαίωση αυτή μπορούν να εκδώσουν όσοι δανειολήπτες έχουν λάβει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους σε πλειστηριασμό και όσοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι δανειολήπτες να ξεκινήσουν αίτηση στην πλατφόρμα για την βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Η διαδικασία της έκδοσης απαιτεί τουλάχιστον 15 ημέρες και διαρκεί για 3 μήνες.

Σύμφωνα με οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η έκδοσή της βεβαίωσης θα πρέπει να εκκινήσει εντός 60 ημερών από την επίδοση στον δανειολήπτη της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ή σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Απαιτείται η ανάρτηση και εγγράφων που απαιτεί η πλατφόρμα.

Στην συνέχεια θα πρέπει να επιδοθεί η βεβαίωση τόσο στον συμβολαιογράφο που πρόκειται να διενεργήσει τον πλειστηριασμό όσο και στο επισπεύδον μέρος, που συνήθως είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Με την επίδοση της βεβαίωσης ο δανειολήπτης θα καταφέρει να σταματήσει τον πλειστηριασμό. Προσοχή επιτυγχάνεται μόνο αναστολή πλειστηριασμού και όχι ακύρωσή του δια παντός.

Στην περίπτωση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη μετά από κήρυξη πτώχευσης θα πρέπει να ενημερωθεί ο σύνδικος πτώχευσης για την εκκίνηση της έκδοσης προκειμένου να συμπράξει και αυτός στην διαδικασία. Προσοχή η βεβαίωση έχει ισχύ 3 μηνών και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού.

Με την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, ο οφειλέτης συναινεί για την μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε έναν Ιδιωτικό Φορέα, τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Ο οφειλέτης θα έχει την δυνατότητα να συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία του για 12 έτη καταβάλλοντας ενοίκιο στον ιδιωτικό φορέα. Μετά την πάροδο των 12 ετών θα έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας του.

Να σημειωθεί ότι ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να συμμετέχει και στην πλατφόρμα συνεισφοράς του Δημοσίου, που είναι διαφορετική πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρέχεται επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου για 15 μήνες, μέχρι να μεταβιβασθεί δηλαδή η κύρια κατοικία στον ιδιωτικό φορέα.

Η βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους δανειολήπτες που είδαν τη μηνιαία δόση του δανείου τους να αυξάνεται λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Δεν έχει να κάνει με πλειστηριασμούς. Έχει να κάνει με την προσπάθεια να συγκρατηθεί η αύξηση της μηνιαίας δόσης των ενήμερων δανείων.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια νέα πλατφόρμα και τέθηκαν υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια. Για την έκδοση της βεβαίωσης η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της πλατφόρμας ευάλωτου οφειλέτη και απαιτούνται τουλάχιστον 15 ημέρες. Πλέον, όσοι επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση επιτοκίου θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.100 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 13.650 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος : 18.200 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 22.750 ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω: 27.300 ευρώ.

Αντίστοιχα, διευρύνονται κατά 30% και τα περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 156.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 19.500 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 234.000 ευρώ.

Όπως έχει ανακοινωθεί και από σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών η επιδότηση αφορά το 50% της αύξησης του επιτοκίου, ενώ με αυτήν επιβαρύνεται αποκλειστικά το τραπεζικό σύστημα και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός.

Συνεπώς, πλέον πρόκειται για δύο διαφορετικές βεβαιώσεις που εκδίδονται από διαφορετικές πλατφόρμες. Η σημασία της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη είναι αδιαμφισβήτητή για τους δανειολήπτες, καθώς τους δίνεται μία ευκαιρία να σώσουν το σπίτι τους ακόμα και την τελευταία στιγμή και να συνεχίσουν να κατοικούν σε αυτό ως μισθωτές. Η βεβαίωση οικονομικά ασθενέστερου οφειλέτη, από την άλλη, προσφέρει μία οικονομική ελάφρυνση στους ενήμερους δανειολήπτες που αποπληρώνουν το δάνειο τους αλλά επιβαρύνθηκαν από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σοβαρή εξοικείωση των οφειλετών με διαδικασίες πλατφόρμας και διαδικτύου και έγκαιρη αντίδραση χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο. Ασφαλώς μπορούν να απευθυνθούν και σε εξειδικευμένους δικηγόρους εφόσον δυσκολεύονται να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Scroll to Top