Ακόμα μία υπόθεση ρύθμισης οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ολοκληρώθηκε από το γραφείο μας για εντολέα μας ο οποίος είχε οφειλές προς την Α.Α.Δ.Ε., τον Ε.Φ.Κ.Α. και προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνολικού ύψους 180.700,37 ευρώ.

Η αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου 2022 και υποβλήθηκε έναν μήνα μετά. Ωστόσο, η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τις προτάσεις των πιστωτών αναρτήθηκε στις 21 Ιουνίου 2023, δηλαδή 6 μήνες μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Δηλαδή η πορεία της κάθε αίτησης είναι διαφορετική και δεν υπαρχει αίτηση όμοια με κάποια άλλη.

Όταν ξεκινήσαμε την αίτηση ο εντολέας μας είχε μία οφειλή 48.535,52 ευρώ λόγω δανείου που είχε συνάψει με την ALPHA BANK, την διαχείριση της οποίας έχει αναλάβει η CEPAL HELLAS. Όμως, η CEPAL HELLAS δεν έκανε κάποια πρόταση ρύθμισης μέσω της πλατφόρμας και συνεπώς η οφειλή αυτή συνεχίζει να υφίσταται. Να τονιστεί ότι η συμμετοχή των χρηματοδοτικών φορέων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για την ρύθμιση των οφειλών προς αυτούς είναι προαιρετική και συχνά δεν συμμετέχουν στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης.

Οι υπόλοιποι πιστωτές του εντολέα μας, δηλαδή η Α.Α.Δ.Ε. και ο Ε.Φ.Κ.Α. υπέβαλλαν προτάσεις, κάτι που πάντα κάνουν τις οποίες δέχτηκε ο εντολέας μας και υπέγραψε την σύμβαση αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα, για τις οφειλές ύψους 89.828,26 ευρώ προς τον Ε.Φ.Κ.Α. του προτάθηκε μία ρύθμιση διάρκειας 20 ετών και συγκεκριμένα 240 μηνιαίες δόσεις. Τον πρώτο χρόνο η κάθε μηνιαία δόση θα είναι 249,09 ευρώ, τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι 323,82 ευρώ και στη συνέχεια θα αυξηθεί πάλι και θα είναι 563,01 ευρώ. Δηλαδή, έως το τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 122.744,59 ευρώ.

Για τις οφειλές ύψους 42.336,59 ευρώ προς την Α.Α.Δ.Ε. του προτάθηκε μία ρύθμιση διάρκειας 20 ετών με μηνιαία δόση για το πρώτο έτος 117,40 ευρώ. Στη συνέχεια η μηνιαία δόση θα αυξηθεί και θα είναι για τρία έτη 152,62 ευρώ, ενώ για τα επόμενα 16 έτη θα είναι 265,35 ευρώ. Δηλαδή, έως το τέλος της ρύθμισης θα έχει καταβάλλει μαζί με τους τόκους το ποσό των 57.850,25 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 3 του Ν.5024/2023 που επέφερε αλλαγές στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού προστίθεται νέο εδάφιο στο άρθρο 22 του Ν.4738/2020 και πλέον «Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται».

Αν και στην σύμβαση αναδιάρθρωσης δεν προβλέπεται ο εντολέας μας θα έχει τη δυνατότητα, βάσει του προαναφερθέντος άρθρου να προεξοφλήσει τις ρυθμίσεις που αποδέχτηκε με την Α.Α.Δ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. και δεν θα χρειαστεί να καταβάλλει τους τόκους των μηνιαίων δόσεων που θα προεξοφληθούν.

Επιπλέον, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 40992 ΕΞ 2023 προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% στις ρυθμίσεις που γίνονται μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Κάθε αίτηση είναι διαφορετική και κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς. Η αίτηση του εντολέως μας κινήθηκε με αρκετή καθυστέρηση από μεριάς του συστήματος και περιμέναμε 6 μήνες κάποια πρόταση ρύθμισης από τους πιστωτές. Επικοινωνούσαμε τακτικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αλλά δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επίσπευσης της διαδικασίας.

Η ρύθμιση των οφειλών μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι δυνατότητα που επιλέγουν χιλιάδες δανειολήπτες. Πολλοί μάλιστα είναι και αυτοί που επιλέγουν να ξεκινήσουν μόνοι τους την αίτηση στην πλατφόρμα, αλλά δεν έχουν εξοικείωση με αυτού του είδους πλατφόρμες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Χρειάζεται προσοχή και πολύ καλή ενημέρωση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό πριν ξεκινήσει κάποιος την αίτηση του. Ωστόσο, προσοχή χρειάζεται και στην συνέχεια ιδίως με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης τους οποίους ο οφειλέτης θα πρέπει να κατανοήσει πολύ καλά εντός της προθεσμίας των 5 ημερών που έχει για την αποδοχή της σύμβασης. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους. Για τυχόν απορίες, όμως, που θα προκύψουν μπορούν να απευθυνθούν και στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που είναι ο φορέας που ελέγχει την πλατφόρμα.

Scroll to Top