REAL ESTATE ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά και η απόκτηση ενός ακινήτου είτε για ιδιόκτητη κατοικία, είτε για εξοχική κατοικία, είτε για επένδυση αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις χρημάτων, αποτελεί την κάλυψη μιας βασικής ανθρώπινης ανάγκης την ανάγκη για προσωπική, ιδιόκτητη στέγη.


Στην Ελλάδα τα τελευταία έτη υπάρχει αυξημένη ζήτηση αγοράς ακινήτων όχι μόνο από ξένους αλλά κυρίως και από Έλληνες αγοραστές για αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο των υψηλών τιμών πώλησης των ακινήτων. Ας μην ξεχνάμε τον βασικό κανόνα διαμόρφωσης των τιμών, δηλαδή τον κανόνα της προσφοράς και ζήτησης. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν ακίνητα που πωλούνται από τα «σχέδια» δηλαδή έχουν πωληθεί εκ των προτέρων προτού κατασκευαστούν.

Υπάρχουν πωλητές που πωλούν ακίνητα σε πιο προσιτές τιμές (σχετική πάντα η έννοια του προσιτού) προκειμένου να αποπληρώσουν οφειλές τους από τραπεζικά δάνεια ή την προς φορολογική αρχή. Επομένως υπάρχουν ακίνητα που προσφέρονται, και έτσι με αρκετή έρευνα, αλλά και αρκετή τύχη μπορεί ένας αγοραστής να βρει ένα ακίνητο που να τον εξυπηρετεί και που είναι σε θέση να καταβάλλει το τίμημα αγοράς του.

Για να ολοκληρωθεί η αγορά ακινήτου και να γίνει η μεταβίβαση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Εν τούτοις πριν την υπογραφή του συμβολαίου ο αγοραστής θα πρέπει να ερευνήσει πολύ προσεκτικά τη νομική κατάσταση του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσει. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένας σωστός και ενδελεχής έλεγχος των τίτλων του ακινήτου.

Τι είναι ο έλεγχος τίτλων.

Αποτελεί έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο-κτηματολογικό γραφείο της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ακίνητο ανήκει πραγματικά σε αυτόν που παρουσιάζεται ως πωλητής. Αν το ακίνητο δεν ανήκει στον κατ’ όνομα πωλητή φυσικά ο αγοραστής δεν μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο.

Επίσης πρόκειται για έλεγχο βαρών δηλαδή αν υπάρχουν εγγεγραμμένες πάνω στο ακίνητο προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες, κατασχέσεις, δουλείες. Στην πραγματικότητα πολλά ακίνητα λόγω δανειακών οφειλών των πωλητών είναι βεβαρυμμένα με εμπράγματα βάρη, το συνηθέστερο είναι οι προσημείωση υποθήκης , που ασφαλώς πρέπει να εξαλειφθούν δηλαδή με απλά λόγια να φύγουν τα νομικά βάρη για να αγοράσει ο αγοραστής το ακίνητο. Φυσικά δεν συμφέρει κανέναν να αγοράσει ένα ακίνητο με νομικά προβλήματα και βάρη, ή αν θέλει κάτι τέτοιο θα διαπραγματευτεί μια πολύ πιο χαμηλή τιμή.

Ο έλεγχος των τίτλων του ακινήτου γίνεται από δικηγόρο που μεταβαίνει στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο-κτηματολογικό γραφείο και κάνει έλεγχο στα αντίστοιχα βιβλία μεταγραφών και βαρών. Η διαδικασία αυτή είναι κάτι απαραίτητο για την ασφάλεια του αγοραστή και την ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς ο κάθε αγοραστής επενδύει ένα σημαντικό οικονομικό ποσό και πρέπει να είναι σίγουρος για τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Ο έλεγχος των τίτλων ενός ακινήτου γίνεται από δικηγόρο επιλογής του αγοραστή. Καλό είναι ο αγοραστής να επιλέξει ο ίδιος ένα δικηγόρο αξιόπιστο που γνωρίζει και εμπιστεύεται ότι θα διενεργήσει με υπευθυνότητα το νομικό έλεγχο. Γενικά στις νομικές υποθέσεις διακυβεύονται σοβαρά δικαιώματα και καταστάσεις ζωής και καλό είναι η επιλογή ενός νομικού συμβούλου να γίνεται με σύνεση και προσοχή και όχι γρήγορα και πρόχειρα, ή με δικηγόρο που θα του υποδείξει ο μεσίτης και ο ίδιος ο αγοραστής δεν γνωρίζει. Ο νομικός έλεγχος ενός ακινήτου αποτελεί μαζί με την επιλογή του ακινήτου το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Επιπλέον εφ όσον ελεγχθεί ότι υπάρχουν βάρη στο ακίνητο για παράδειγμα προσημειώσεις υποθήκης θα πρέπει να γίνει εξάλειψη της προσημείωσης με δικαστική απόφαση.

Η αγορά ενός ακινήτου αποτελεί όνειρο ζωής, απόφαση ζωής, επένδυση ζωής με χρήματα που μαζεύτηκαν με κόπο, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακινδυνεύσετε να υπάρξει η παραμικρή πιθανότητα οποιουδήποτε νομικού ελαττώματος που θα σας δημιουργεί προβλήματα εις το διηνεκές μετά την αγορά του ακινήτου.

Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις ακινήτων, αναλαμβάνει τη διαδικασία όλης της νομικής υποστήριξης του αγοραστή ακινήτου και διενεργεί τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου. Σε συνεργασία με συμβούλους ακινήτων και συμβολαιογράφους το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση του κατάλληλου ακινήτου προς αγορά, και σε όλη τη διαδικασία ελέγχου τίτλων και υπογραφής του συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου σας.

Scroll to Top