Τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης εξασφάλισε στο πρόσφατο παρελθόν ευνοϊκή ερμηνεία που έδωσε η αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία ανήκει στον ΕΦΚΑ, σε διατάξεις των νόμων 4336/2015, 4387/2016 και 4488/2017. Η ρύθμιση αφορά κυρίως γυναίκες, αλλά και άνδρες, που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα μετά την 1/1/2011, ακόμη και αν δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της μειωμένης τον Αύγουστο του 2015.

Σημειώνεται ότι το “πέναλτι” της μείωσης (που φθάνει έως και το 30%) εφαρμόζεται μόνο στο ποσό της Εθνικής Σύνταξης και όχι στο σύνολο, ενώ η Ανταποδοτική Σύνταξη χορηγείται πλήρης. Υπό την ανωτέρω προοπτική, η έξοδος καθίσταται συμφέρουσα για όλους τους υπαλλήλους που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα μειωμένης, αλλά απέχουν πολύ από τα νέα όρια για πλήρη.

Η εν λόγω αλλαγή αφορά τρεις βασικές περιπτώσεις ασφαλισμένων:

A. Γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη σύνταξη, ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 55 σήμερα.

B. Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 σήμερα.

Γ. Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών με μειωμένη σύνταξη ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 58 σήμερα.

Τονίζεται ότι η ρύθμιση που επιβάλλει την εφαρμογή του πέναλτι της μειωμένης μόνο στην Εθνική των 384€, συνδυάζεται με άλλες δυο διατάξεις, οδηγώντας στη λήψη υψηλότερης παροχής σε όσους αποχωρούν με μειωμένη:

  • Καταργήθηκε η επιπλέον ποινή του 10% για όσους αποχωρούν με το νέο σύστημα. Υπενθυμίζεται πως με την ψήφιση του νόμου 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο) σε περιπτώσεις εξόδου με μειωμένη σύνταξη και εφόσον το εκάστοτε όριο ηλικίας είχε επηρεαστεί από την αλλαγή των ορίων, επιβαλλόταν μια επιπλέον προσωρινή περικοπή της τάξης του 10% μέχρι συμπληρώσεως του νέου ορίου εξόδου με πλήρη σύνταξη. Το εν λόγω ποσοστό του 10% απαλειφόταν στη συνέχεια, όταν συμπληρωνόταν το νέο όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης, ενώ ακολουθούσε εφ’ όρου ζωής η αρχική ποινή.
  • Ορίστηκε και για το Δημόσιο πλαφόν μείωσης στο 30%. Υπενθυμίζεται πως, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επιβαλλόταν, σε περιπτώσεις μειωμένης συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, πέναλτι, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έφτανε έως και το 50%. Αυτό συνέβαινε, καθώς ήταν πολύ μεγάλη η αύξηση του ορίου ηλικίας της πλήρους σύνταξης. Πλέον τέθηκε πλαφόν μείωσης στο 30%.
  1. Μητέρες/Πατέρες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με ανήλικα τέκνα στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα Συνταξιοδότησης

           

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2016 56,9 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)

 

Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2016 56,9 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

 Δυνατότητα

 Συνταξιοδότησης

          

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

 Δυνατότητα

 Συνταξιοδότησης

          

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2019 61,10 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2019 61,10 ετών (πλήρης)
Μητέρα/πατέρας με ανήλικο τέκνο σε Δημόσιο 25ετία μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2019 62,6 ετών (πλήρης)
  1. 2. Τρίτεκνοι/ες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

         

 Δυνατότητα

 Συνταξιοδότησης

         

 

Τρίτεκνη σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2010 —– ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2016 56,9 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2017 58,5 ετών (πλήρης)

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2018 60,2 ετών (πλήρης)

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 21 έτη)

52 ετών το 2019 61,10 ετών (πλήρης)
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)
Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Τρίτεκνος/η σε Δημόσιο 20ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 23 έτη)

55 ετών το 2019 62,6 ετών (πλήρης)
  1. Άνδρες/γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με 35ετία στο Δημόσιο
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

 Συνταξιοδότησης

          

 

Άνδρας/γυναίκα στο  Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 58,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2016 59 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2018 60 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2019 60,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2020 61 ετών (πλήρης)
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

 Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

          

 

Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 59,5 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο  Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2016 59,9 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2018 60,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2019 60,11 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο Δημόσιο 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2020 61,3 ετών (πλήρης)

Γεώργιος Ι. Κουτσούκος
Δικηγόρος – LL.M
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κεδρηνού 3-7, Τ.Κ 114 75
Γκύζη – Αθήνα
Τηλ./Φαξ: +30 210 7718420
Κιν.: +30 6937 194299

info@koutsoukoslaw.gr

www.koutsoukoslaw.gr

Scroll to Top