Η επικοινωνία με την κυρία Κορσάνου γίνεται κατόπιν ραντεβού. Μπορεί να χρειαστεί ένα ή και δύο ραντεβού προκειμένου να μελετήσει την υπόθεσή σας, να σας υποδείξει και να σας βοηθήσει ώστε να βρεθεί μία λύση που να ταιριάζει καλύτερα και να επιλύει το δικό σας πρόβλημα. Το γραφείο παρέχει ενημέρωση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και σε κατοίκους που διαμένουν εκτός Αθηνών και αναλαμβάνει υποθέσεις τους.

Απαραίτητα είναι τα κάτωθι έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για την υπόθεσή σας (Εν τούτοις αν υπάρχουν ακόμα και μερικά από τα παρακάτω έγγραφα μπορεί να γίνει η συνάντηση μας.) :

  1. Συμβάσεις δανείων και Ρυθμίσεις συμβάσεων, αν υπάρχουν
  2. Τελευταίο Εκκαθαριστικό
  3. Τελευταίο Ε9
  4. Τελευταίο ΕΝΦΙΑ
  5. Απόφαση Ειρηνοδικείου, αν υπάρχει
  6. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο, αν δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση ακόμα
  7. Δικόγραφα ή εξώδικα που έχει στείλει η Τράπεζα, πχ διαταγές πληρωμής, κατασχετήριες εκθέσεις

Τις περισσότερες φορές γίνεται το πρώτο ραντεβού όπου καταγράφουμε το ιστορικό της υπόθεσης και μας δίνετε τα έγγραφα και ορίζεται και δεύτερο ραντεβού αφού έχουν μελετηθεί τα έγγραφα για να δοθούν οι απαντήσεις και οι λύσεις στο πρόβλημα σας.

Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν έχει να κάνει με δάνεια, αλλά αφορά σε άλλη διαφορά αστικού, εμπορικού ή ποινικού δικαίου, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα έγγραφα που θα πρέπει να φέρετε.

Το ενημερωτικό ραντεβού με την Άννα Κορσάνου χρεώνεται. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή νομικών συμβουλών αποτελεί παροχή υπηρεσιών και είναι νόμιμα αμοιβόμενη.
Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παροχή ενημέρωσης δεν είναι κάτι απλό αλλά προϋποθέτει τεράστια προηγούμενη μελέτη, προσπάθεια και γνώση από την πλευρά του δικηγόρου. Μια σωστή νομική συμβουλή μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή σας και την περιουσία, όπως και μία λανθασμένη νομική συμβουλή μπορεί να οδηγήσει στην ταλαιπωρία σας για χρόνια.

Scroll to Top