1. Ισχύει ακόμα ο νόμος Κατσέλη. Υπάρχει προθεσμία για αυτό ;

Ναι, ο νόμος Κατσέλη είναι εν ισχύ και πολύ μεγάλος αριθμός δανειοληπτών μπορούν να υπαχθούν σε αυτόν και να προστατευθούν.

 

2      Γίνονται ρυθμίσεις με τις Τράπεζες για τα δάνεια ;

Ναι γίνονται. Με τη βοήθεια ενός δικηγόρου μπορεί να είναι εφικτή μια καλή ρύθμιση.

 

3      Οι έμποροι μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη ;

Όχι, οι έμποροι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, εκτός εάν είναι μικρέμποροι, ή πρώην  έμποροι χωρίς ληξιπρόθεσμα κατά την παύση της δραστηριότητας.

 

4     Μπορούν να ρυθμιστούν να περιληφθούν στην αίτηση για το νόμο Κατσέλη οφειλές προς το Δημόσιο ;

Ναι, οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν πλέον να ρυθμιστούν μέσω του νόμου Κατσέλη, με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν το σύνολο των οφειλών του δανειολήπτη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν οφειλές και προς ιδιώτες ή τραπεζικά ιδρύματα.

 

5    Για όσους έχουν ‘ήδη καταθέσει αίτηση στο νόμο υπάρχει κάποια υποχρέωση;

Ναι επικαιροποίησης του φακέλου έως 30 Ιουνίου 2016

 

 

Scroll to Top